Mars 8

Lunchföreläsning: Operatören mitt i all tekniken

Den industriella digitaliseringen som populärt brukar kallas för Industri 4.0 är till allra största delen teknikdriven. Ny teknik såsom AI, Internet of Things, Big Data och kollaborativa robotar har potentialen att revolutionisera vad och hur vi tillverkar produkter och mitt i allt detta finns den mänskliga operatören.

En del av vårt produktionssystem som trots den tekniska utvecklingen kvarstår som den mest flexibla och dyrbara resursen. Men hur ser operatörens roll i framtidens produktionssystem ut egentligen? Vilken är tekniken som den förväntas interagera och ibland samarbeta med? Vilka krav ställer det på operatören och framför allt, vilka krav ställer det på oss som designar arbetet?

Denna lunchföreläsning tar sin utgångspunkt i Operatör 4.0 och försöker beskriva vilka förväntningar kring teknikinteraktion som kommer att finnas på den mänskliga operatören och hur vi kan arbeta för att förenkla denna interaktion.

Tid: Fredag 8 mars, kl 12-13
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena eller online

Dela
twitter facebook linkedin