Mars 8

Lunchseminarium: Börja jobba med kollaborativa robotar

Vad ska man egentligen tänka på när man ska börja arbeta med kollaborativa robotar? Välkommen på ett lunchseminarium där du får möta Marie Schnell som har studerat utmaningar och framgångsfaktorer. Furhoffs Rostfria och Skandia Elevator medverkar och berättar om sina erfarenheter.

När: Tisdagen den 8 mars kl 12:00-13:00.
Var: Digitalt via Zoom.
För dig: som är intresserad av att introducera kollaborativa robotar i din verksamhet.

Om lunchseminariet

Kollaborativa robotar är något som omtalas allt mer och med hjälp av dem finns möjlighet att lösa utmaningar på sätt som tidigare inte har varit möjligt. Men hur gör man? Vad är viktigt att tänka på vid introduktion av kollaborativa robotar?

Marie Schnell har studerat utmaningar för små och medelstora tillverkningsföretag i samband med introduktion av kollaborativa robotar i verksamheten.

– I studien har företagsledare, ingenjörer och operatörer från olika västsvenska små och medelstora företag delat med sig av sina erfarenheter av att införa kollaborativa robotar i produktionen. Under arbetet har ett antal utmaningar identifierats, bland annat inom säkerhet, prestanda, strategi och engagemang. Under seminariet kommer jag prata om utmaningarna med exempel från litteraturstudien och fallstudien. Jag kommer också att prata lite vad det finns för framtida utmaningar inom området.

Företag berättar

Två företag med erfarenhet av kollaborativa robotar medverkar under seminariet.

  • Furhoffs Rostfria i Skövde – Emma Simonsson, produktionstekniker.
  • Skandia Elevator i Arentorp – Jerry Olsson, kvalitets/produktionstekniskchef.

Kontakt

Magnus Holm, Högskolan i Skövde
E-post: magnus.holm@his.se
Telefon: 0500-448551


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin