Februari 4

Lunchseminarium: Process Mining i organisationer

Vill du förstå hur en organisations processer fungerar i praktiken? Och genom den förståelsen identifiera flaskhalsar och avvikelser för att på så sätt effektivisera processer och arbetssätt? På detta lunchseminarium får du veta mer om den kurs i Process Mining som Högskolan i Skövde erbjuder senare i vår.

När: Fredagen den 4 februari, kl. 12:00 – 12:45
Var: Helt digitalt via Zoom, du får en länk skickad inför eventet till den e-postadress du anger när du anmäler dig.
Språk: Engelska

Om Process Mining

Just nu finns ett ökat fokus på automatisering, optimering och simulering för att förbättra nuvarande processer. Genom Process Mining kan företag samla informationen från exempelvis automatiseringsinsatser och visualisera händelserna för att på så sätt se processernas konstruktion. Genom att visualisera händelseloggar, det vill säga det som sker i en process, kan företag analysera flödet och få en förståelse för vad som egentligen händer.

Om föreläsarna

Manfred Jeusfeld, Professor i informationsteknologi, och Mikael Berndtsson, Lektor i datavetenskap, båda hemmahörande på  Institutionen för informationsteknologi kommer att hålla i lunchseminariet. Manfred är ansvarig för kursen Process Mining i organisationer vid Högskolan som kommer att gå senare i vår.

Kontakt

Mikael Berndtsson
E-postadress: mikael.berndtsson@his.se
Telefonnummer 0500-448322

Manfred Jeusfeld
E-postadress: manfred.jeusfeld@his.se
Telefonnummer 0500-448303


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin