Februari 2

Kurs: Människa-robotsamarbete genom virtuella verktyg

Med start vecka 8 kör Högskolan i Skövde en kurs på temat människa-robotsamarbete genom virtuella verktyg. Kursen vänder sig till yrkesverksamma ingenjörer och tekniker i tillverkande industrin.

Virtuella verktyg för industriella robotapplikationer

Kursens fokuserar på hur man med hjälp av virtuella verktyg kan skapa industriella robotapplikationer där människa och robot delar arbetsområde och/eller arbetsuppgifter utan fysiskt avgränsande skyddsbarriärer. Kursen kommer också att handla om klassificering av människa-robotsamarbete, säkerhetsaspekter och analysverktyg, till exempel ergonomi- och kollisionsanalys. Kursen innehåller arbete med virtuella simuleringsmjukvaror, samt praktiskt arbete i fysiska miljöer.

Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs kan du identifiera styrkor och begränsningar med människa-robotsamarbete, redogöra för relevanta säkerhet- och ergonomiaspekter med människa-robotsamarbete, identifiera industriella tillämpningsområden och med virtuella verktyg: planera, utforma och utvärdera produktionsceller för människa-robotsamarbete, reflektera kring etiska aspekter och hållbar utveckling inom området människa-robotsamarbete och visa prov på förståelse för praktiskt arbete med kollaborativa robotar och teknisk utrustning.

Anmälan

Mer information, kontaktperson och anmälan finns i länken nedan. Anmälan senast den 2 februari 2020.

Dela
twitter facebook linkedin