Oktober 4
LEAN (1)

Metoder och verktyg, Lean produktion 2 — hösten 2022

Under hösten 2022 arrangerar Högskolan i Skövde kursen Metoder & verktyg, Lean produktion på plats i Högskolans lokaler.

Kurstillfällen: Tisdag & onsdag 4 – 5 oktober. Onsdag & torsdag 12 – 13 oktober. Onsdag & torsdag 19 – 20 oktober.  Måndag & tisdag 24 – 25 oktober och onsdag 2 november. Utbildningen sker dagtid mellan kl 08:00 – 16:00.
Examination: Tisdagen den 15 november.

Kursbeskrivning – metoder och verktyg inom Lean produktion

Kursen innehåller en tillämpad fördjupning i Lean produktion. Under kursen tillämpas många av verktygen inom Leankonceptet. Hela kursen genomförs som ett företagsspel där lagarbetet är den organisatoriska inramningen för kursdeltagarna. Undervisningen genomförs genom föreläsningar och grupparbeten. Simuleringar i en fysisk produktionsmiljö kommer att förekomma i stor omfattning. Simuleringarna syftar till att praktiskt tillämpa verktyg och arbetssätt inom Leankonceptet med uppföljning av relevanta nyckeltal. Kursen är en grundläggande högskolekurs som ger tolv (12) högskolepoäng.

Genomförande  – metoder och verktyg inom Lean produktion

Hemuppgifter mellan varje tillfälle, dessa innehåller problemlösning som är kopplat mot deltagarnas egna arbetsplatser. Sista kursdagen genomförs en examination.

Förkunskapskrav  – metoder och verktyg inom Lean produktion

Förkunskapskrav till denna kurs är kursen ”Introduktion till Lean filosofi” (3 hp) eller längre arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning. Lämplig bakgrund kan vara erfarenhet som produktionstekniker alternativt produktionsledare.

Kursmål  – metoder och verktyg inom Lean produktion

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • Förklara betydelsen och inverkan av taktstyrd produktion
 • Identifiera, beräkna och åtgärda balanseringsförluster i ett produktionsflöde
 • Förstå lagarbetets betydelse för att nå uppsatta produktionsmål
 • Analysera och följa upp ett produktionssystems prestation för att styra förbättringsarbetet
 • Tillämpa olika problemlösningsmetoder för effektivisering av ett produktionsflöde
 • Förstå och beskriva underhållsarbetets betydelse för ett produktionssystems prestanda
 • Beskriva och välja lämpligt materialförsörjningssystemngssystem.

Kursens innehåll:

 • Lagarbetets organisation och arbetssätt
 • Kvalitetsarbete
 • Ständiga förbättringar
 • Standardiserat arbete
 • Felsäkring
 • Underhåll
 • Nyckeltalsuppföljning

Anmälan

Utbildningen koordineras av IDC och din anmälan behöver vi senast måndagen den 4 september. Skicka din anmälan till Elin Overgaard; elin.overgaard@idcab.se.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Elin Overgaard, IDC West Sweden AB för mer information.

Dela
twitter facebook linkedin