Juni 29

Nätverksträff: Affärssystem

Den 29 juni är det dags för en träff med nätverket för affärssystem. Nätverket är till för dig som använder affärssystem i allmänhet och Monitor i synnerhet. Här kan du utbyta erfarenheter och tips inom affärssystemet Monitor.

Under den här träffen berättar Joakim Roos, business system analyst på UVA Lidköping AB, om verksamhetens övergång från Movex till Monitor G4. Inom kort planeras även en övergång till G5.

När: Tisdagen den 29 juni, kl. 14:30-16:00
Var: Online

Träffens innehåll

  • Joakim berättar om UVA och vad man idag använder monitor till
  • Vilka förbättringar/effektiviseringar har gjort i Monitor?
  • Vad får UVA att vilja gå från G4  till G5?
  • Vilka utmaningar finns det med övergången?
  • Slutvision och mål, vad siktar man på att uppnå?

Om nätverket affärssystem

Träffarna är till för användarna och vi kommer att belysa olika frågor om olika områden inom affärssystemet Monitor. Det kommer även att bjudas tillfällen där representanter för Monitor kommer att delta för att guida och svara på frågor kring affärssystemet. Träffar arrangeras med jämna mellanrum där du får möjlighet att lyfta frågor du brottas med i vardagen för att kunna dra lärdom av varandra när det kommer till operativ verksamhet i Monitor.

Kontakta David Åberg om du vill veta mer om nätverket affärssystem david.aberg@idcab.se

Dela
twitter facebook linkedin