Mars 8

Nätverksträff: en jämställd teknik- och industribransch

Hur kan vi arbeta med kartläggning, målsättning och uppföljning av jämställdhetsarbete? Den 8 mars är det dags för nästa träff i nätverket för en jämställd teknik- och industribransch.

Tid: Onsdagen den 8 mars, kl. 13.30-15.30.
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2b, Skövde
Målgrupp: för dig som är intresserad av att vara med och skapa en inkluderande teknik- och industribransch. Näringsliv med fokus på teknik och tillverkning, representanter från grundskola, gymnasium, högskola samt studenter.

Program

  • Hur kan vi arbeta med kartläggning, målsättning och uppföljning av jämställdhetsarbete.
    Karin Karendal från CSR Västsverige
  • Historisk tillbakablick på arbetsmarknadens utveckling och nutida utmaningar. Vad har språket för betydelse för normer och föreställningar om arbetsmarknaden och hur kan det påverka kompetensförsörjningen.
    Caroline Lennemar från EDCS – Equality Development Center West Sweden

Kontakt

Susanne Yngve, Industriutvecklare kompetens, IDC West Sweden AB
Tfn: 0500-50 25 17
E-post: susanne.yngve@idcab.se

Malin Lundberg, Affärsutvecklare, Science Park Skövde AB
Tfn: 0702-42 87 39
E-post: malin.lundberg@scienceparkskovde.se

Om nätverket för en jämställd teknik- och industribransch

Syftet med nätverket är att skapa en industri- och teknikbransch som bidrar till social hållbarhet och attraherar alla oavsett kön. Nätverket arrangerar träffar, seminarium och workshops ett par gånger per år. Bakom nätverket står IDC och ASSAR i samverkan med EDCSEklunds bildelslagerTeknikcollegeVolvo GTO samt studenter från Högskolan i Skövde.


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin