November 12
Digitala tvillingar

Nätverksträff: Virtuell Driftsättning

ASSAR undersöker nu intresset för att starta upp ett nätverk för Virtuell Driftsättning och bjuder in till en första träff. Syftet med nätverket är att öka den gemensamma kunskapen inom området Virtual Commissioning genom erfarenhetsutbyte.

När: Torsdagen den 12 november, kl 13-15
Var: Digitalt via Zoom
För vem: Först och främst för specialister inom Virtual Commissioning = Virtuell Driftsättning

– Det här nätverket är intressant för alla tillverkande bolag och PLC- och robotprogrammerare. De virtuella modellerna har olika användningsområden och kan användas inom underhåll och operatörsutbildningar, säger Mikel Ayani på Simumatik.

Bakgrund och syfte

Nätverket är till för specialister inom tillverkande industri, teknikbolag och akademi men också för intresserade som vill vara med och lära sig mer om den här tekniken. Träffar kan ske digitalt eller fysiskt i nätverket och dessutom kan seminarium på området genomföras inom ramen för ASSAR vid behov. Förutom att vi tror att erfarenhetsutbyte är nödvändigt för att vara i framkant så vill vi ta tillvara och sprida den kunskapen som finns så att fler kan se nyttan och värdet i att använda sig av virtuell driftsättning.

Innehåll

  • Inledning Tobias Björck och Mikel Ayani
  • Presentationer från nätverksdeltagare
  • Praktiska case
  • Diskussion
  • Finns det intresse för nätverket framöver?

Kontaktpersoner

Tobias Björck, tobias.bjorck@idcab.se 

Dela
twitter facebook linkedin