Oktober 16

Nystart: Resan till netto nollutsläpp

Välkommen på en nystart av nätverket Net zero, som tidigare drevs av Aurobay. Fortsättningsvis kommer nätverket att driftas i ASSAR innovationsarena och byter nu namn till ”Resan till netto nollutsläpp”.

Med nettonollutsläpp menas att inte släppa ut mer växthusgaser än vad som kan tas upp eller kompenseras. För att nå dit behöver vi alla tänka nytt, och vi behöver göra det tillsammans. Vill du bidra till Skaraborgs framtid eller är du nyfiken och vill lära dig mer? Välkommen med din anmälan!

Tid: Onsdag 16 oktober, 13:00 – 15:30
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena
Målgrupp: Alla intresserade av ämnet inom teknik- eller industriföretag, ingen förförståelse krävs.

Boka min plats

Workshop om Skaraborgs energibank

Under denna workshop får vi insikt om det arbete som redan gjorts inom nätverket och vi sätter ramarna för fortsatt arbete inom nätverket. Under den andra delen av workshopen kommer vi att arbeta utifrån en redan framtagen frågeställning, som lyder:

”Hur kan vi skapa en energibank för Skaraborg, som både minskar behovet av importerad el samt möjliggör en balanserad fördelning av effektuttaget över tid, för användarna?”

För mer information kontakta Carolina Green
Tel: 0708-73 14 15
E-post: carolina.green@scienceparkskovde.se.


Aktiviteten anordnas inom ramen för projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.  I projektet samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden. För innovation och hållbar omställning.

 

 

Dela
twitter facebook linkedin