September 13

Öppen fredag på ASSAR | Om förändringsledning, AI och ASSAR Labs

Den 13 september är det återigen dags för Öppen Fredag på ASSAR i Skövde för dig som jobbar inom teknik- och industribolag i delregionen.

Denna fredag kommer vi erbjuda flera olika föreläsningar och workshops kopplat till förändringsledning, AI och ASSAR Labs.

Tid: Fredag 13 september, 8:00 – 15:00. (Bokningsbara aktiviteter 8:30 – 12:00)
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde, du kan även följa seminarierna online.

Boka din plats

Fredagens aktiviteter

Dessa aktiviteter erbjuds under förmiddagen, de är öppna för alla som är på plats, men vi ser gärna att du bokar en plats så ordnar vi kaffe och fralla.

  • 8.30 – 9.30 | Frukostseminarium om förändringsledning hos Lidköping Energi. De driver förändringsarbete i en tid då energifrågorna verkligen står i fokus. Som energibolag har de fått vända och vrida på metoder och exempel som ofta har utvecklats inom tillverkningsindustrin – en utmaning, men också något som har visat sig ge stora fördelar. Under det här frukostseminariet som arrangeras av Produktionslyftet ger de konkreta exempel på hur de arbetar med förbättringar på sitt eget sätt. De visar också hur de har levandegjort principerna, så att de är tillgängliga i vardagen.

    Christian Olausson och Johan Ekblad från Lidköping Energi berättar bland annat om hur de har utvecklat och implementerat ett nytt produktionssystem.

    • Från Lidköping Energi medverkar Christian Olausson, vd, och Johan Ekblad, miljö- och kvalitetsansvarig samt Lean-koordinator. De berättar om hur de har implementerat nya arbetssätt med upplägg där alla kan bidra. De delar med sig av goda exempel och utmaningar. De betonar vikten av att tänka nytt – och framför allt agera nytt – när de kombinerar mjuka frågor med tekniska lösningar. Allt för att kunna bidra till samhällsomställning och leverera kostnadseffektiv och klimatsmart energi till företagets kunder.
    • Seminariet modereras av  Fredrik Johansson, som har varit en av Produktionslyftets coacher hos Lidköping Energi, samt Birgitta Öjmertz.
  • 9.45 – 10.30 |  Shiftlabs presenterar AI/Vision.  ShiftLabs är en av de europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) som finansieras av EU inom programmet Digital Europe, med svensk medfinansiering från flera regioner. Med Högskolan i Skövde som part i projektet syftar det till att stödja små och medelstora tillverkningsföretag i deras arbete för att tillgodogöra sig ny digital teknik. Under denna föreläsning kommer du få lära dig mer om AI och Vision.
  • 10.45 – 12.00 | Workshop/demo av ASSAR Labs. ASSAR Labs är ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden, innovation och hållbarhet för en hållbar framtida industri. Här samverkar stora och små teknik- och industribolag med akademin. Här kan du läsa mer om ASSAR Labs. 

Aktiviteten anordnas inom ramen för projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.  I projektet samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden. För innovation och hållbar omställning.

Dela
twitter facebook linkedin