November 27

Optimera ditt användande av Monitor

Onsdagen den 27 november bjuder IDC West Sweden AB in till en Fokusträff i Monitor affärssystem. Föreläsare från Monitor kommer att gå igenom en rad områden där det ofta finns en stor förbättringspotential, och ge lösningarna. Möjlighet finns att lyfta utmaningar och frågeställningar till seminariehållaren i förväg, så dina förväntningar på Fokusträffen besvaras.

Under dagen kommer deltagare att inspireras till ett ökat och optimerat användande av Monitor som helhetslösning. Föreläsaren kommer även att ge bra exempel från industriföretag som använder affärssystemet på ett effektiviserat sätt och som har jobbat med sin förbättringspotential. Det kommer att ges möjlighet att göra en kartläggning av hur användandet ser ut i deltagares nuläge för att sedan utifrån resultatet kunna ta till sig de mest relevanta förbättringsförslagen för den egna verksamheten.

När: Onsdagen 27 november, 13:00 – 16:00.
Var:  ASSAR Industrial Innovation Arena
För vem: Alla intresserade av affärssystem (Monitor) inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Eventet är kostnadsfritt.

Gör din anmälan senast onsdagen den 13 november.

Om Fokusträffar Monitor och föreläsaren

IDC West Sweden startade 2017 en serie Fokusträffar med tema affärssystem för tillverkande industriföretag. Upplägget bygger på ett samarbete med Monitor ERP System då det är den leverantör de allra flest av deras delägare använder sig av och som vänder sig mot tillverkande industriföretag. Att hantera sitt affärssystem på ett så effektivt sätt som möjligt är en utmaning, oavsett affärsområde. IDC har sett ett stort behov hos sina delägarföretag att jobba med Monitor utifrån den tillverkande industrins perspektiv. Därför erbjuds löpande Fokusträffar där flera olika ämnen inom området affärssystem över tid behandlas, i syfte att ge långsiktigt lärande för den tillverkande industrin i Skaraborg.

Dela
twitter facebook linkedin