November 25

Produktionsinnovationsdagen 2020

Produktionsinnovationsdagen 2020 är ett matchmakingevent mellan regionens tillverkningsindustri, teknikföretag och ​Högskolan i Skövde som arrangeras av ASSAR. Målet är att hitta lösningar på industriföretagens utmaningar och satsningar 2021.

När: Onsdagen den 25 november kl. 08.00-13.00 (vi bjuder på fika och lunch)
Var: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2b, Skövde + online
För vem: Tillverkningsindustri, teknikföretag och forskare på Högskolan i Skövde

Industriföretagens utmaningar och satsningar 2021

Den här dagen bottnar i behoven, det vill säga industriföretagens utmaningar och satsningar inför 2021.​ Vi utgår från de områden företagen vill veta mer om, och kan erbjuda lösningar inom, inför 2021.​ Det är en dag som ger dig möjlighet att knyta kontakter och ​starta direkt samverkan. Volvo GTO globalt kommer att vara en betydande del av dagen och dela med sig av lärdomar från olika satsningar, utmaningar de står inför och för att träffa nya teknikföretag som de inte känner till sedan innan.

Öppen innovation

Den här aktiviteten är ett sätt att ta vara på den kompetens och kunskap som finns i Skaraborg. Både från Högskolans forskning men även från teknikföretagen.Det kommer att handla om öppen innovation; alltså att alla äger det som kommer fram i diskussionerna och har tillgång till det. Tanken är att företag kan och bör använda såväl externa som interna idéer när de utvecklar sin teknik.

Program

08:00 Inledning och uppvärmningstal av Tehseen Aslam, vicerektor för Högskolan i Skövde med ansvar för näringslivssamverkan.
”Förändringstakten och krav på att ha ett agilt förhållningssätt i sin produktion för att klara snabb omställning”
09:00 Uppstart workshops
10:00 Fika
10:15 Fortsättning workshops
12:15 Uppsamling och lunch

För mer information, kontakta:

Benny Johansson, innovationsrådgivare på Science Park Skövde, 0708-65 43 54,
benny.johansson@scienceparkskovde.se
Malin Lundberg, innovationsrådgivare på Science Park Skövde, 0702-42 87 39,
malin.lundberg@scienceparkskovde.se

Dela
twitter facebook linkedin