Februari 24

Produktionsinnovationsdagen 2021

Produktionsinnovationsdagen är ett matchmakingevent mellan regionens tillverkningsindustri, teknikföretag och ​Högskolan i Skövde som arrangeras av ASSAR. Målet är att hitta lösningar på industriföretagens utmaningar och satsningar 2021.

När: Onsdagen den 24 februari kl. 08.00-12:30
Var: Online
För vem: Tillverkningsindustri, teknikföretag och forskare på Högskolan i Skövde

Industriföretagens utmaningar och satsningar 2021

Den här dagen bottnar i behoven, det vill säga industriföretagens utmaningar och satsningar inför 2021.​ Vi utgår från de områden företagen vill veta mer om, och kan erbjuda lösningar inom, inför 2021.​ Det är en dag som ger dig möjlighet att knyta kontakter och ​starta direkt samverkan. Volvo GTO globalt kommer att vara en betydande del av dagen och dela med sig av lärdomar från olika satsningar, utmaningar de står inför och för att träffa nya teknikföretag som de inte känner till sedan innan.

Öppen innovation

Den här aktiviteten är ett sätt att ta vara på den kompetens och kunskap som finns i Skaraborg. Både från Högskolans forskning men även från teknikföretagen.Det kommer att handla om öppen innovation; alltså att alla äger det som kommer fram i diskussionerna och har tillgång till det. Tanken är att företag kan och bör använda såväl externa som interna idéer när de utvecklar sin teknik.

Program

08.00 Inledning och uppvärmningstal av Tehseen Aslam, vicerektor för Högskolan i Skövde med ansvar för näringslivssamverkan.
”Förändringstakten och krav på att ha ett agilt förhållningssätt i sin produktion för att klara snabb omställning”
09:00 Uppstart workshops
10:00 Paus
10:15 Fortsättning workshops
12:00-12:30 Avslut

Workshop inom tre områden

Under förmidagen kommer tre parallella workshops att genomföras. Du kan välja att delta inom ett av dessa områden och i din bokning anger du vilket du är intresserad av. Dessa områden kommer workshopen handla om:

  • Industri 4.0
  • Robotisering
  • Produktionseffektivisering

Vi kommer att behandla ett ämne per workshop. Bland annat kommer vi diskutera vad Industri 4.0 kan innebära för er produktion och hur det kopplas till Agenda 2030. Hur man kan tänka kring rekonfigurerbara produktionsprocesser. Var ditt företag befinner sig kunskapsmässigt, gällande Industri 4.0, robotisering och produktionseffektivisering. Hur man kan mäta mer i produktion och jobba mer resurseffektivt över hela produktionsprocessen.

Praktisk information

Du kommer att få instruktioner om hur du ansluter till seminariet dagen innan. Informationen mejlas ut till den adress du anger i din bokning. Du behöver ha uppkoppling till internet, kamera och mikrofon, resten ordnar vi med.

För mer information, kontakta:

Benny Johansson, innovationsrådgivare på Science Park Skövde, 0708-65 43 54,
benny.johansson@scienceparkskovde.se
Malin Lundberg, innovationsrådgivare på Science Park Skövde, 0702-42 87 39,
malin.lundberg@scienceparkskovde.se
David Åberg, Industriell utvecklare, IDC West Sweden AB, 0500-50 25 09
david.aberg@idcab.se

Dela
twitter facebook linkedin