November 22

Så kan du utveckla ditt hållbarhetsarbete

Ta chansen att lära nytt, nätverka och bli inspirerad! Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för alla, både organisationer och individer.

Välkommen till ett seminarium där Almi, IDC West Sweden och Science Park Skövde berättar hur de på olika sätt kan stötta dig och ditt företag med att starta upp och/eller utveckla ditt hållbarhetsarbete. Näringslivsenheten i Lidköping är initiativtagare till evenemanget som ett led i sitt samarbete med Science Park Skövde.

Tid: Tisdagen 22 november kl. 07.45 – 09.30
Plats: Bahnhof Lidköping, Sockerbruksgatan 1

  • Johan Svensson, rådgivare, Almi Väst
    Presenterar den hållbarhetsmodell för ekonomisk tillväxt de jobbar med på Almi och berättar om effekter de sett hos företag som de arbetar med.
  • Kjell Edqvist, industriutvecklare, IDC West Sweden
    Berättar om den nya nationella satsningen Omställningslyftet och möjligheterna den innebär för industriföretag i Skaraborg. Projektet erbjuder bland annat behovsanalyser, workshops och startprogram och syftar till att visa på affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i omställningen.
  • Inger Rydén, affärsutvecklare, Lidköpings kommuns näringslivsenhet
    Faciliterar frukostmötet och berättar i sin roll som delregional affärscoach på Science Park Skövde om hur de kan stötta företag med hållbar innovation och nya idéer.

Deltagare kommer få möjlighet att utforska olika aspekter av hållbarhetsarbetet ur ett företagsperspektiv. Under morgonen ges även möjlighet att ställa frågor, nätverka och utbyta erfarenheter.

Personal finns på plats från IDC, Almi, Science Park Skövde och Lidköpings kommuns näringslivsenhet för dig som vill veta mer och lära känna aktörerna.  Evenemanget är den del av Science Park Skövdes temamånad med fokus Hållbar Innovation.


Om hållbarhetsmånaden

Under hållbarhetsmånaden kommer du kunna ta del av flera inspirerande föreläsningar som på olika sätt belyser hållbar innovation. Syftet är att inspirera och öka kunskapsnivån kring vilka möjligheter som finns så att du ska kunna komma i gång med eller utveckla ditt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsmånaden anordnas av Science Park Skövde och ASSAR Industrial Innovation Arena.

Dela
twitter facebook linkedin