Juni 15

Seminarium: Det fossilfria lantbruket

En övergång från fossilberoende till fossiloberoende lantbruk är avgörande för att nå klimatmålet. Ökad svensk livsmedelsproduktion kan bidra till positiva effekter för jobb och sysselsättning, särskilt på landsbygd, och minskad sårbarhet. Välkommen till ett seminarium om övergången till ett fossilfritt lantbruk!

När: Tisdagen den 15 juni, kl. 10-12
Var: Helt online
För dig: som är intresserad av det fossilfria lantbruket, vad RISE och Agroväst kan erbjuda samt vad som händer inom elektrifiering inom ramen för ASSAR i Skövde där forskning och utveckling pågår.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD!

Bakgrund

Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län, är särskild utredare till regeringen i dessa frågor och presenterar den utredning som tas fram till regeringen med syfte att främja:

  • övergången till en konkurrenskraftig och fossiloberoende jordbruksproduktion och vid behov föreslå kompensationsåtgärder för att stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket och öka den svenska beredskapen
  • jordbrukets övergång till mindre fossil- och resursintensiva insatsmedel utöver drivmedel
  • övergången till fossiloberoende och mindre fossilintensiva alternativ för arbetsmaskiner
  • innovations- och konkurrenskraften i den inhemska produktionen av biodrivmedel.

På programmet

  • Fossiloberoende jordbruk – inför överlämnandet av utredningen (Helena Jonsson)
  • ASSAR Industrial Innovation Arena: Vad händer inom elektrifiering, presentation av pågående satsningar, hur ser framtiden ut och  presenterar delar av elektrifieringslabbet på ASSAR (Leif Pehrsson och Lars Tööj, IDC West Sweden AB)
  • Volvokoncernen: Bränsleceller
  • Så arbetar RISE för att hjälpa jordbruket lämna oljeberoendet (Jonas Engström/Ola Pettersson)

Moderator

Carolina Green, Science Park Skövde

Kontakt

Tobias Björck, Koordinator ASSAR, tobias.bjorck@idcab.se, Tfn: 0500 – 50 25 14
Jens Juul, Processledare SmartAgri, jens.juul@agrovast.se, Tfn: 0761 – 07 81 72

Dela
twitter facebook linkedin