Juni 2

Seminarium: Industri 5.0 och Operatör 4.0

Den 2 juni bjuder Assar Industrial Innovation Arena in till ett seminarium kring Industri 5.0 och Operatör 4.0 med Professor David Romero på Technologico de Monterrey i Mexico City.

När: Onsdagen den 2 juni, kl. 14:00 – 15:30
Var: Helt online
För: industriföretag med intresse för hur människans arbete förändras i Industri 4.0

Om föreläsaren

Professor Romero är en välkänd akademiker inom Smart Industri och Industri 4.0 och är en av upphovspersonerna bakom begreppet Operatör 4.0 vilket beskriver den mänskliga arbetarens roll och förutsättningar inom Industri 4.0.

Om föreläsningen

I januari i år släppte Europeiska Kommissionen en politisk brief om vad de kallar Industri 5.0. Mer av en evolution än revolution och ett sätt att rikta in framtida EU-fokus inom området. Industri 5.0 pekar ut tre huvudområden som kritiska för framtida europeisk tillverkningsindustri; hållbarhet; resiliens, och människocentrering. Operatör 4.0 och teamet bakom är tungt citerade i Europeiska Kommissionen och utgör till stor del grunden för människocentreringen inom Industri 5.0.

Upplägg

Professor Romero kommer att hålla ett föredrag om Operatör 4.0 och dess kopplingar till Industri 5.0 vilket följs av en frågestund modererad av Peter Thorvald, Biträdande Professor på Högskolan i Skövde.

Kontakt

Peter Thorvald,  Bitr. professor i integrerad produktutveckling, peter.thorvald@his.se, 0500-448543


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin