September 7

Teknikworkshop: Flexibel produktion genom automation

Är ditt företag intresserade av hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot för flexibel tillverkning med korta serier? Välkommen på workshop med fokus automationsanalys.

Via Produktion2030 arrangerar IDC i samverkan med ASSAR, inom ramen för Produktion 2030, en distansworkshop för alla små och medelstora företag med fokus på automationsanalys.

När: Tisdag 7 september 2021, kl.9.00 – 12:00
Var: Online
För vem: Alla intresserade, kostnadsfritt men kräver anmälan.

En Automationsanalys visar på bäst nytta av en robot

En Automationsanalys bedömer och jämför vid vilken eller vilka maskiner och arbetsmoment en robot gör mest nytta. Under workshopen kommer exempel att visas på automationsanalys med fakta om tillverkningen hämtat ur ett företags affärssystem.

Trender och guide

I workshopen presenteras globala trender och ny teknik som ökar möjligheterna till robotisering av flexibel kortserieproduktion även i Sverige. En beslutsguide för flexibel automation visas också, och var den kan hämtas digitalt.

Om nästa steg

Företag som är särskilt intresserade av automationsanalysen kommer att följas upp efter workshopen.

Agenda

08.30 Välkomna att logga in.
08.35 Introduktion av workshop.
– Presentation av deltagare och några Menti-frågor.
08.55 Omvärld: Flexibel automation med robotisering
– Guide för flexibel automation
– Principer för att automatisera flexibla tillverkningsmaskiner
– Verktyget ”Automationsanalys”, Möjligheterna med Robotlyftet. Utmaningar för robotisering.
– Hur skulle automationsanalysen kunna användas i vårt företag?
11.45 Summering, utvärdering
12.00 Avslut

Öppna PDF med mer information


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Dela
twitter facebook linkedin