September 23

Teknikworkshop: Produktionsinnovation 2.0, process och arbetssätt

I en värld i snabb förändring med grön och digital omställning är företagets innovationskapacitet en av de allra viktigaste resurserna. Vill du hjälpa ditt företag att tänka nytt och utveckla produktionen, både genom ständiga förbättringar och radikal innovation? Då är denna Teknikworkshop för dig.

Tid: Fredagen den 23 september, kl. 09.00-12.00.
Plats: Via Zoom, länk skickas ut innan workshoppen.

Att fånga den inneboende innovationskraften hos medarbetarna och omsätta den till nytta, är en nyckel för att möta de utmaningar vi står inför idag. I denna teknikworkshop får du kunskap om produktionsinnovation. Du får lära dig mer om vad det är och hur innovationsarbete kan ledas i produktionsverksamhet. Du får också prova på några användbara innovationsmetoder.

Workshoppen passar dig som är företagsledare eller jobbar med produktionsvägledning. OBS! Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen.

Workshoppen baseras på forskningsprojektet Produktionsinnovation

Inom produktion är kontinuerligt förbättringsarbete, lean och effektivitet väl inarbetat. Men verktyg och arbetssätt för att främja kreativitet och nytänkande är inte lika etablerade. En stark innovationsförmåga bygger på att alla delar av företaget samspelar och verkar för utveckling i samma riktning. Det gäller allt, från företagets strategi till förbättringsidéer i den dagliga produktionen och på verkstadsgolvet. Teknikworkshoppen baseras på det strategiska forskningsprojektet Produktionsinnovation inom Produktion2030. Projektet har utvecklat ett ramverk för innovation och nytänkande i produktion.

Workshopledare

Professor Anna Öhrwall Rönnbäck och biträdande lektor Lisa Larsson samt doktoranderna Mattias Hedman och Hossein Rahnama.


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. 

 

Dela
twitter facebook linkedin