Juni 28

Temadag: Aktuell teknik och nya arbetssätt för effektivt underhåll

Ny teknik, ökad digitalisering, uppkopplade maskiner och smarta system för beslutsstöd har stor potential för underhållets utveckling. Hur tar vi tillvara på dessa möjligheter? Steg ett är en bra plan, en strategi som beskriver hur vi arbetar och tydliga mål med vad vi vill uppnå med vårt underhåll.

Vi ser fram emot en dag full med inspiration och interaktion. Dagen inleds med tankar om underhållsstrategi och generell utveckling av underhållet, det blir demonstrationspass i ASSAR-miljön och eftermiddagen handlar om möjligheter med aktuell teknik och nya arbetssätt.

Kontakt:

Peter Berg, Innovatum, peter.berg@innovatum.se
Tobias Björck, ASSAR, tobias.bjorck@idcab.se

När: Torsdag 28 juni

Var: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B, Skövde

Program

09.00 – 09.45 Drop-in fika

09.45 Välkomna!

 • Dagens agenda
 • ASSAR och Underhåll (Tobias Björck)
 • Nätverket Underhållschef i Väst (Peter Berg)

10.15 Ny forskning och aktuella projekt inom underhåll vid Högskolan Skövde

 • Underhållsstrategi (Gary Linnéusson)
 • Kostnader inom underhåll (Bernard Schmidt) (EN)

10.45 Bensträckare

11.00 Demonstrationer i ASSAR-miljön

11.45 Lunch

12.30 Utvecklingen inom underhåll

 • Samtal (Peter Berg, Jernbro, Volvobolagen)

Tema: Digitalisering, ökad industriautomation, nya metoder, verktyg och möjligheter som ställer krav på underhållets utveckling.

13.00 Kortföreläsningar/CASE

 • Checkproof: Ett exempel på verktyg i det digitaliserade underhållet (Lars Svensson)
 • Relianeering: Cloudlösning för CBM och maskininlärning (Helmut Salsland)
 • Paroc: AI/Lärande system – analys av elektrisk data som input till underhållsstyrningen (Jan Lindh)
 • Rabbalshede kraft: AI/Lärande system – analys av oljetempdata som input till underhållsstyrningen (Lars Jacobsson)
 • Jernbro: Prediktivt underhåll servodrifter (Niklas Jälmevik)
 • Volvo Cars: Tillståndsbaserad prediktering
 • Volvo GTO

14.30 Fikapaus och workshop

 • Gemensamma utmaningar, möjliga samarbeten, projekt, piloter, utbildningar
 • Var är vi om 10 år?
 • Vad vill vi att ASSAR bidrar med framöver? Förväntningar?

15.45 Summering av dagen

16.00 Slut

 

 

Dela
twitter facebook linkedin