April 20

Temadag: Modern affärsutveckling

Vill du framtidssäkra och leda din verksamhet på ett hållbart sätt – välkommen till en inspirationsdag om affärsmodeller.

Världen är i ständig förändring och farten ökar. För att hitta möjligheter istället för att se hot, krävs ett aktivt sökande. Med affärsmodellen som verktyg kan du framtidssäkra och ställa om så att din verksamhet är långsiktigt uthållig och hållbar.

Låt dig inspireras av exempel från såväl världsledande företag och som lokala entreprenörer!

När: Tisdagen den 20 april, 8:30 – 11:30
Var: Online
För vem: Alla intresserade av att utveckla sin affärsmodell inom den tillverkande industrin. Eventet är kostnadsfritt.

1 – Introduktion av modern affärsutveckling

Med utgångspunkt i affärsmodellen som konceptuellt verktyg kommer du inspireras att utmana dig själv. Du kommer ges  en introduktion och en grund för att både analysera och innovera din egen verksamhet. Med ambition att du ska kunna ställa om mot att vara såväl hållbar som framtidssäkrad.

2 – Så har andra gjort – låt dig inspireras att komma igång

Teori och innovation i all ära – men utveckling handlar om att göra. Därför kommer vi även ge dig chansen att lyssna på andra företagare som tidigare arbetat tillsammans med IUC-bolag & Cordial kring affärsmodeller.

Under dagen kommer vi

  • Prata om varför det är så viktigt att se över din affärsmodell
  • Gå igenom Business Model Canvas och skapa förståelse för verktyget och hur du kan använda det
  • Skapa insikt kring effekterna av att jobba med sin affärsmodell

Du kommer även få möjlighet att bolla tankar och idéer med andra tillverkningsföretag som också är nyfikna på att utveckla sin affär inför framtiden. Efter seminariet finns möjlighet att få fortsatt coachning genom ditt företags process att utveckla sin affärsmodell av medarbetare från IDC.


Du kommer att träffa

Torbjörn Matton, rådgivare i förflyttningsarbete knutet till affärsutveckling och transformativ förmåga. Torbjörn har en bred erfarenhet från ett flertal branscher med tonvikt på human kapital & tjänstesektor. Han har erfarenhet av projektledning, facilitering av uppdrag med fokus på erbjudandeportföljer, ledarutveckling, försäljningsförmåga, styrning och IT.

Åke Blomdal, VD, Blomdals Mekaniska och Andreas Danielsson, VD, Kinnex Mekaniska kommer under dagen berätta om hur de jobbat igenom sina affärsmodeller i samverkan med IDC och Cordial AB.

Andreas Danielsson, VD på Kinnex Mekaniska och Åke Blomdal på Blomdals Mekaniska berättar om hur de jobbat med sin affärsmodell tillsammans med Cordial och IDC.

 

 

 

 


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin