Oktober 15

Temakväll: Maskinnära IT i internationell miljö

Nätverket #addher är ett nätverk för kvinnor i IT-branschen och har funnits sedan 2010. Den 15 oktober anordnar #addher i Skövde en kväll med temat ”Maskinnära IT i internationell miljö” i ASSAR Industrial Innovation Arena – alla kvinnor i IT-branschen hälsas välkomna.

När: Tisdagen den 15 oktober kl. 17:30 – 19:30
Var: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2b (samma hus som Balthazar Science Center, en trappa upp).

På programmet

  • Mingel och macka
  • Kort introduktion och presentation av ASSAR
  • Forskning i praktiken: visning av ASSARs demonstratorer
  • #addher-driver Helene Askros delar med sig av 2,5 år i ett industrialiseringsprojekt där hon ansvarat för IT/kommunikation från maskin till MES för en ny bearbetnings-line i Volvos motorfabrik i Kina
  • Workshop om möjligheter och utmaningar att som kvinna jobba i internationella projekt

Arrangörer: Nätverket #addher i samarbete med ASSAR Industrial Innovation Arena. Nätverket #addher är Sveriges största i sitt slag med över 4600 medlemmar på 16 orter.

Dela
twitter facebook linkedin