November 21

Tillväxtresan: Bättre kassaflöde

Detta är den sjunde och avslutande föreläsningen i Tillväxtresan, den sätter fokus på Bättre kassaflöde.

När: Torsdagen den 21 november, kl. 10:00 – 12:00
Var: Business Lounge i Växthuset, Science Park Skövde, Kaplansgatan 16b, Skövde

BOKA DIN PLATS!

Verksamheten kan överleva om du har bra människor, strategier och genomförande, men utan tillgång på kapital är det svårt att hålla långsiktigt. I tillväxtfaser är kapital än mer kritiskt eftersom tillväxt slukar kapital. Nyckeln är då att vara innovativ och skapa strategier för att generera tillräckligt med lönsamhet och kassaflöde internt.

Under denna del av Tillväxtresan fokuserar vi på några olika strategier för hur du kan förbättra företagets betalningsförmåga och på det sättet driva tillväxt. Olika sätt att förbättra kassaflöde utifrån några vanliga finansiella mått, såsom försäljningspris, volym, kostnader, betalningsvillkor och lagerhantering kommer också att beröras.

Konceptet factoring (fakturafinansiering), som innebär att man belånar eller säljer sina fakturor, samt de möjligheter och risker som denna finansieringsform innebär kommer också att lyftas.

Om Tillväxtresan

Tillväxtresan är en av Science Park Skövdes temamånader som löper från 5 september till 28 november. Det rymmer sju kostnadsfria föreläsningar som passar företag som exempelvis vill öka sin omsättning, förstärka sin organisation eller företag som gjort en tillväxtresa och behöver stöd för att organisera sig. Temamånaden arrangeras av Science Park Skövde AB.

Dela
twitter facebook linkedin