Oktober 24

Tillväxtresan: Hitta och behålla talanger

Detta är den femte av sju föreläsningar i Tillväxtresan, den sätter fokus på Hitta och behålla talanger. Föreläsare Linus Holmgren kommer att inspirera och utmana dig i hur ni jobbar med Employer Branding och People & Culture-frågor. Allt kopplat till era affärsmål och verksamhetens behov. Han ger både trendspaningar, exempel på nya och beprövade arbetssätt och inspirerande case från verkligheten.

När: Torsdagen den 24 oktober, kl. 10:00 – 12:00
Var: Business Lounge i Växthuset, Science Park Skövde, Kaplansgatan 16b, Skövde

BOKA DIN PLATS!

Framtiden är redan här. Vi har en kompetensmarknad som går från plikt till frivillighet. Människor blir mer rörliga och söker andra belöningssystem än lön och trygghet. AI och digitaliseringen förändrar förutsättningarna för hela branscher, yrkesroller och företag. Detta skapar ett akut behov för arbetsgivare att tänka annorlunda kring hur de attraherar, engagerar och behåller de medarbetare de behöver för att framgångsrikt nå sina affärsmål.

Och alla vet ju att rätt medarbetare – som både vill, kan och får göra det som krävs – är nyckeln till en framgångsrik verksamhet. Och de flesta känner att kompetensbristen och svårigheten att attrahera och behålla rätt medarbetare påverkar verksamheten negativt – men alla tar inte konsekvenserna av dessa insikter.

Hur kan du då göra i praktiken för att ta dig an resan mot att skapa den attraktiva och produktiva arbetsplatsen? Hur ska ni organisera er internt mellan olika funktioner och nivåer? Och vem ansvarar för vad?

Om Tillväxtresan

Tillväxtresan är en av Science Park Skövdes temamånader som löper från 5 september till 28 november. Det rymmer sju kostnadsfria föreläsningar som passar företag som exempelvis vill öka sin omsättning, förstärka sin organisation eller företag som gjort en tillväxtresa och behöver stöd för att organisera sig. Temamånaden arrangeras av Science Park Skövde AB.

Dela
twitter facebook linkedin