September 17

Robotnätverket: Robotikstandardisering och säkerhet

Den 17 september är det dags för nästa träff med robotnätverket, ett nätverket med fokus på samarbetsrobotar och automation. Temat för träffen är robotikstandardisering och säkerhet. Välkommen!

När: Torsdagen den 17 september, kl 13:00 – 15:00.
Var: Online via Zoom.

Tema: Robotstandardisering och säkerhet

Till maj 2021 planeras en omarbetad version av säkerhetskraven för samarbetande robotsystem enligt ISO 10218-1 och ISO 10218-2 då de inte är tillräckligt omfattande. Den som kan ge en bild om vad som händer och hur arbetet som bedrivs inom området är Ann-Sofie Sjöblom, SIS. Vi kommer att lyssna till bland annat Ann-Sofie och diskutera i ämnet, byta erfarenheter och förhoppningsvis lära oss något nytt.

Gästföreläsare:

Ann-Sofie Sjöblom, projektledare för SIS svenska kommitté för robotikstandardisering, SIS/TK 278 Robotik:
”Robotikstandardisering – påverka globala standarder och öka din konkurrenskraft”
Möjligheter kommer att finnas att ställa frågor till Ann-Sofie efter presentationen.

Om robotnätverket

Nätverket har som mål att kunna identifiera framtida utmaningar och utbildningsbehov inom automation och robotteknik. Syftet är att driva på forskning, utveckling, tillämpning av ny teknik och dela kunskap inom området för att stärka konkurrenskraften hos enskilda aktörer och svensk industri som helhet. Nätverksträffar varvas med seminarier och workshops, vissa aktiviteter samkörs med andra aktörer.

Tanja Lundberg, projektledare för ASSAR och Tobias Björck, koordinator och sammankallande för robotnätverket.

— Alla som är nyfikna på nästa generations robotar är välkomna att vända sig till nätverket. Deltagarna jobbar bland annat som produktionstekniker, underhållstekniker eller operatörer. På ASSAR finns flera kollaborativa robotar att se och testa och här finns människor att prata med som jobbar med detta dagligen, säger Tobias Björck, koordinator för ASSAR och sammankallande för Robotnätverket.

— Det är få nätverk som är så konkreta som Robotnätverket, vi får se praktiska exempel, pratar säkerhet, tolkning av standarder och provar saker. Ett deltagande innebär inte bara att man är med och sätter innehållet.  Man är även med och påverkar utvecklingen av automation genom den forskning som bedrivs.

Anmälan är stängd, kontakta Tobias om du vill delta i nätverksträffen

Tobias Björck

Dela
twitter facebook linkedin