Juni 17

Uppstart: Kraftsamling elektrifiering

Den 17 juni sätts fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete för elektrifieringen av Västra Götaland. Tillsammans mobiliseras det för en omställning från fossil energi till el, från elproduktion och -försörjning till kompetens, användningsområden och infrastruktur.

När: Torsdagen den 17 juni, 09:00 – 12:00
Var: Online

Genom den regionala utvecklingsstrategin finns en tydlig kurs för ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland 2030. En bred elektrifiering av samhället är en viktig del av visionen. Därför är det nu dags att samla aktörer som kan bidra till en omställning, för att gemensamt driva på utvecklingen och möta den potential elektrifieringen har för samhälle, industri och vårt klimat.

  • Ta del av den senaste utvecklingen i Västra Götaland och omvärlden.
  • Hör företrädare för akademi, industri och politik diskutera utmaningarna.
  • Delta i diskussion om vad vi tillsammans behöver kraftsamla kring.

För mer information:

Magnus Engelbrektsson, samordnare kraftsamling elektrifiering, Västra Götalandsregionen
Magnus Kuschel, Innovatum Science Park/Energikontor Väst
Claes Sommansson, Johanneberg Science Park
Ulrika Claeson Colpier, Lindholmen Science Park
Maria Edvall, RISE
Mats Jägstam, Science Park Skövde


Kraftsamling elektrifiering är en av fyra kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 som ska stärka vår samverkan och öka takten inom ett område. Läs mer om hur vi kraftsamlar kring cirkulära affärsmodeller, digitalisering, elektrifiering och fullföljda studier på vgregion.se/kraftsamlingar

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 anger mål och riktning för vårt gemensamma regionala utvecklingsarbete.
Läs mer om strategin på vgregion.se/vg2030


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin