December 14

Utbildning inom automation och robotisering

Genom att IDC är del i IUC Sverige kan vi erbjuda industrin i Skaraborg en grundläggande utbildning under två dagar inom automation och robotisering för små och medelstora företag.

Tid: Tisdag-onsdag den 16-17 november, Tisdag-onsdag den 14-15 december, 8:30-16 båda dagarna
Var: Online.
För vem: Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet.

Du kommer även att få fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för hantering av en framtida automationsutrustning. När utbildningen är klar kommer du även ha tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.  Utbildningen kopplar samman individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation). Du som deltar kommer att få stärkt kompetens och du kommer känna dig trygg i en omställning och veta hur du ska bidra.

Kursinnehåll

  • Övergripande genomgång av Produktionsteknik, automationsteknik, automationskomponenter, framtid och trender samt beställarkompetens och kravställning
  • Min roll i organisationen – workshop kring kompetens, organisationsförändring samt säkerhet och riskhantering
  • Grundläggande robotik – systemkunskap, maskinsäkerhet, applikationer, programmering och simulering
  • Prova på tillsammans med en robot – handhavande, programmering, integrering med sensorer och visionsystem

Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin