Maj 20

Lunchseminarium: Världens mest lönsamma lantbruk med datadrivna affärsmodeller

Sverige har ett av världens mest produktiva lantbruk, trots detta är lönsamheten inte i världsklass. För ett land som även är ledande inom informations- och kommunikationsteknik är det naturligt att fråga sig – vilka möjligheter finns till förbättring genom mätning, dataanalys och optimering?

När: Fredagen den Var: Business Lounge i Växthuset, Science Park Skövde, Kaplansgatan 16b (eller digitalt)

Storskalig datainsamling är redan en naturlig del av arbetet med avel och odling, vilket innebär att lantbruket lämpar sig väl för utvecklingen av olika applikationer av Artificiell Intelligens (AI). Rent praktiskt är det redan i dag mycket som görs med hjälp av AI.

Under denna föreläsning kommer du dels få veta mer om värdet av data och datadelning inom lantbruket, och dels om behovet av olika affärsmodeller anpassade för lantbrukare i syfte att ge betalt för de krav som ställs inom det svenska livsmedelssystemet.

OM FÖRELÄSAREN

Dr. Tomas Klingström är forskare inom bioinformatik och koordinator för SLUs infrastruktur för kodata, Gigacow. Infrastrukturen är till för att systematiskt och långsiktigt samla in data från mjölkgårdar och relaterad verksamhet. Som en del av arbetet är Tomas Klingström ansvarig för att identifiera och analysera nya datakällor samt samverka med näringen.

PRAKTISK INFORMATION

Föreläsningen är en så kallad hybrid, vilket innebär att du kan välja om du vill ta del av innehållet på plats eller digitalt. Detta anger du i anmälningsformuläret nedan. Om du väljer att delta på plats kommer det finnas möjlighet att köpa en lättare lunch i Växthusets café, som du kan ta med dig och äta under föreläsningen.

OM TEMAMÅNADEN MAI

Under mAI kommer du kunna ta del av flera spännande föreläsningar och aktiviteter. Syftet är att inspirera och öka kunskapsnivån kring vilka möjligheter som finns med AI, så att företag kan omvandla dessa möjligheter till ökad affärsnytta. mAI anordnas av Science Park Skövde AB, i samarbete med AI Sweden.


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

 

Dela
twitter facebook linkedin