September 21

Västsvenska EU-konferensen på ASSAR

Västsvenska EU-konferensen är en mötesplats för tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar för regional och lokal utveckling i Västsverige, där vi fokuserar på det europeiska perspektivet.

Årets tema är grön och digital omställning med fokus på den gröna samhällsomvandlingen lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivån. Du kommer få ta del av exempel på lyckade EU-projekt och en ökad förståelse för EU-frågor genom relevanta utställare och talare från alla nivåer. Framför allt kommer du få ett stärkt nätverk med fler som är intresserade av internationella frågor.

Tid: Torsdag och fredag, 21-22 september
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde
Målgrupp: Tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar för regional och lokal utveckling i Västsverige
Läs mer här: Västsvenska EU-konferensen (skaraborg.se)

Västsvenska EU-konferensen har anordnats årligen sedan 2002 som en mötesplats för regional- och lokal utveckling i Västsverige ur ett EU-perspektiv.

Konferensen riktar sig till förtroendevalda, tjänstepersoner inom kommun, landsting eller region, företrädare av intresseorganisationer, akademi, företagare och andra med intresse för EU och aktuella EU-frågor.

Arrangörer är Region Halland, Region Värmland och Västra Götalandsregionen och lokala medarrangörer – kommuner.

Logotyp Västsvenska EU-konferensen  Logotyp EU strategy for the baltic sea region
 Logotyp Västra Götalandsregionen  Logotyp Skaraborgs Kommunalförbund
 Region Halland  Logotyp Region Värmland

Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin