November 4

Workshop: Inkludering i praktiken

Hur påverkar egentligen föreställningen om kön en organisation och dess medarbetare och vilka förutsättningar krävs för förändring? Det här är en workshop för dig som vill förbättra jämställdhetsarbetet i din verksamhet.

När: Onsdagen den 4 november, kl. 09.00 – 12.00
Var: Digitalt via Zoom (max 20 deltagare).

Inkludering i praktiken

Workshopen kommer behandla begrepp och drivkrafter kopplat till jämställdhet, diskussioner om det ”normala” – för vem är det ”normala” normalt? Vi kommer att utmana föreställningar och gå igenom mönster, förhållningssätt och symboler kopplat till arbetsplatskultur.

Syftet med workshopen är att skapa en bas för att kunna identifiera hur föreställningar om kön – i kombination med etnicitet, ålder, trosuppfattning, funktionsvariationer och sexualitet – påverkar en organisation och dess medarbetare, samt vilka förutsättningar som krävs för förändring.

Workshopen består av teoriavsnitt, baserade på forskning och empiri, som varvas med korta praktiska övningar och diskussioner i mindre grupper för att skapa förankring i vardagsvillkoren. Workshopen ska skapa förutsättningar för att arbeta normkritiskt och fokusera på jämställdhet som en fråga för alla kvinnor, män och individer som definierar sin könsidentitet på annat sätt, med olika bakgrund, förutsättningar och erfarenheter.

Innehåll

  • Jämställdhet – begrepp och drivkrafter för jämställdhetsarbete
  • Vem ska bryta mönster?
  • Jämställdhet som process
  • Arbetsplatskultur
  • Reaktioner på aktivt jämställdhetsarbete/motstånd

Kontaktperson:

Tanja Lundberg, tanja.lundberg@idcab.se, 0500 – 50 25 28

Dela
twitter facebook linkedin