Februari 18

Eventet är fullbokat: Workshop inom agil produktionsutveckling

Många företag har börjat använda agil projektmetodik, med sitt ursprung inom mjukvaruutveckling. Tillsammans med Jönköpings universitet bjuder ASSAR och PT Nätverk in till en heldags workshop där vi kommer att gå igenom hur agil projektmetodik på bästa sätt tas tillvara för projekt inom produktionsutveckling.

Workshopen är en introduktion inom agil produktionsutveckling med syfte att inspirera och ge deltagare en bra start med vägledning som sedan kan tas vidare in i respektive företag. Under dagen kommer vi utforska hur agil projektmetodik kan användas för projekt inom produktionsutveckling.

När: Tisdagen den 18 februari, 9:00-15:00
Var: ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde
Målgrupp: Alla intresserade av agil produktionsutveckling och ledning/styrning inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Dagen är kostnadsfri.

Nå dina projektmål

Många företag har idag en mycket omfattande projektverksamhet, men ibland svårt att bli klara med projekt i tid, hålla projektbudgetar och nå de uppsatta projektmålen. Denna dag kommer ge kompetens som ökar möjligheten att jobba mer fokuserat och öka möjligheterna att nå projektmålen.

Program för dagen
  • 09:15-09:30 Kaffe
  • 09:30-10:15 Introduktion agil projektmetodik
  • 10:15-10:45 Start av projekt och övning ”självskattning nuläge”
  • 10:45-11:00 Kaffe
  • 11:00-12:00 Agil planering och organisation

Lunch

  • 12:45-13:30 Övning och planering
  • 13:30-13:45 Genomgång och diskussion av övning
  • 13:45-14:30 Metoder, verktyg som stödjer agilt genomförande
  • 14:30-15:00 Kaffe, diskussion och frågor

Vi bjuder på fika och lunch.

Dela
twitter facebook linkedin