Batteriteknikens möjligheter: “Gemensamt kan vi bidra till att Skaraborg står starkt och enat”

Möjligheterna inom batteriteknik var temat när Science Park Skövde och IDC West Sweden bjöd in företag och aktörer till en halvdagsworkshop med fokus på samarbete, innovation och framtidens affärsmöjligheter.

Den 4 april samlades 15 företag och aktörer, verksamma i Skaraborg inom värdekedjan för batteriteknik, under en workshop i ASSAR Industrial Innovation Arena. Syftet med workshoppen var dels att lära känna varandra och förstå vilka roller i värdekedjan man har, dels att bli bättre på att skapa innovationer och nya affärer genom samarbete.

– Det som är spännande med batteriteknik och dess värdekedja är att det är en så ung bransch. Utmaningarna och möjligheterna är många. Det vi dock ser är att vi blir starkare om vi samlar ihop de aktörer i värdekedjan som vill samverka, för att gemensamt jobba mot framtiden, säger Carolina Green, affärsutvecklare på Science Park Skövde och en av de som höll i workshoppen.

”Undersöka hur batterivärdekedjan ser ut”

Under drygt tre timmar granskades nuvarande utmaningar och styrkor inom batteriteknikens område och visioner om framtida landskap formades.

– Första arbetspasset handlade om att undersöka hur batterivärdekedjan ser ut i dagsläget. Därefter fortsatte gruppen att lista vilka utmaningar och styrkor som finns kopplade till batteriteknik och den omställning som denna medför, säger Carolina Green.

Den avslutande delen var mer åt det visionära hållet där deltagarna undersökte hur ett önskat läge kunde se ut. Varje deltagare fick sedan rösta på vilka områden och aktiviteter i visionsarbetet som man tror är av störst vikt och som man vill arbeta vidare med under kommande träffar.

Efter summeringen av förmiddagen kunde det konstateras att företagen vill arbeta vidare med:

  • Cirkulär samutveckling
  • Rethink & partnerskap
  • Kompetens och beteendeförändringar

Fortsatt arbete tillsammans

Resultat från workshoppen blev, utöver spännande och gränsöverskridande diskussioner, ett tydligt och visualiserat behov av att fortsätta mötas.

– Vi kommer inom kort att bjuda in till ytterligare tillfällen, som vi hoppas att fler företag inom värdekedjan vill delta i. Gemensamt kan vi bidra till att Skaraborg står starkt och enat in i den stora omställning som vi är på väg in i, säger Gustaf Lexell, affärsutvecklare på Science Park Skövde.

Deltagarna på den första träffen sammanfattade dagen som lyckad, värdeskapande och rolig men också att fler aktörer verksamma i värdekedjan borde bjudas in och delta. Bland annat eftersöktes representanter från energibolag och aktörer som förädlar råmaterial.

– Nästa träff bokades in till den 5 juni med en fördjupning inom något av de områden som gruppen vill arbeta vidare med, men det kommer också ges möjligheter för deltagarna att lära känna varandra än bättre, avslutar Gustaf.

Är ditt företag en del av batteriteknikvärdekedjan?

Och är du nyfiken och vill veta mer om forumet? Då är du välkommen att kontakta:

Carolina Green, affärsutvecklare, Science Park Skövde AB
E-post: carolina.green@scienceparkskovde.se
Telefon: 0708-73 14 15

Josef Adolfsson, Chef för Tillämpad Innovation, IDC West Sweden AB
E-post: josef.adolfsson@idcab.se
Telefon: 0500-50 25 25

Aktiviteten anordnas inom ramen för projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.  I projektet samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden. För innovation och hållbar omställning.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin