Forskning och utveckling

Genom att samverka i ett utvecklingsprojekt eller forskningsprojekt skapar vi tillsammans industrinytta. Är du nyfiken på hur det kan gå till för dig som företagare? ASSAR kan ge dig stöd i form av relevanta kontakter med forskare, samt metoder och rutiner som hjälper dig initiera, driva och genomföra ett projekt.


Hur kan ett samarbete med Högskolan se ut?

Exempel: LEAX simulerade inför en nyinvestering

Anders Gustafsson, Bjarne Forsberg och Hakija Kapetanovic från LEAX Skaraborg.

Ett företag som samverkat med Högskolan är LEAX Skaraborg. LEAX tillverkar bland annat komponenter till fordonsindustrin och stod inför en nyinvestering då de skulle börja producera fyra nya kugghjulsartiklar. Inför anläggning av den nya produktionslinan fick de hjälp av simuleringsteknik via en student från Högskolan i Skövde som skulle göra sitt examensarbete.

– Samarbetet med Högskolan gjorde att vi i ett tidigt skede fick lärdomar och slapp begå dyra misstag. Med hjälp av simulering kunde vi i förtid upptäcka brister i vårt produktionssystem och parera dem, det gav oss jättemycket, säger Anders Gustafsson, Bjarne Forsberg och Hakija Kapetanovic från LEAX Skaraborg.