Exjobbsportal parar ihop studenter och företag

Högskolan i Skövde lanserar en Exjobbsportal som gör det lättare för näringslivet att samverka med Högskolans studenter.

– Man kan se Exjobbsportalen som en annonsportal, en plattform där man som företag kan söka samverkan med de studenter på Högskolan som står inför att göra sitt exjobb och är intresserade av att göra det tillsammans med näringslivet, säger Erik Ljungdahl på Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation vid Högskolan i Skövde.

En högskoleutbildning avslutas med ett examens- eller uppsatsarbete som omfattar cirka 10 eller 20 veckors heltidsstudier. Arbetet genomförs, i de flesta fall, på vårterminen och utförs självständigt eller genom att två studenter samarbetar. I kölvattnet av pandemin ersätter den nya Exjobbsportalen de fysiska exjobbs-träffar där företag, organisationer och studenter möts.

Ger företag möjlighet till utveckling

– På Exjobbsportalen fyller man som företag i sina kontaktuppgifter och en förklarande text om vad det är man skulle behöva hjälp med, och sen kan studenterna gå in och botanisera och läsa bland annonserna, säger Erik Ljungdahl.

Från och med den 1 november och fram till mitten av februari är den period då studenter aktivt söker nya exjobb, men Exjobbsportalen kommer att hållas uppdaterad året om och fortsätta utvecklas.

– I nuläget är det bara företag och organisationer som kan annonsera, men i framtiden hoppas vi kunna utveckla portalen till att även studenter kan annonsera med sina idéer.

En resurs med akademisk grund

– Som företag behöver man ha med sig att i de timmar som ligger i exjobbet så ska studenten också arbeta med rapportskrivning och vetenskapliga metoder och att man behöver ha en handledare som arbetar tillsammans med studenterna. Problemet behöver ha en akademisk koppling på det sätt att studenten ska utvärdera, analysera, utveckla eller undersöka något, säger Erik Ljungdahl.

Exjobbsportalens annonser är endast sökbara och visas endast för studenter som är registrerade vid Högskolan i Skövde, så de idéer som ett företag lägger upp kan inte läsas av allmänheten.

En del av Högskolans strategi för samverkan

– Vid Högskolan i Skövde ser vi samverkan med näringslivet som något som stärker den egna verksamheten och även förbereder studenterna för en omvärld och ett arbetsliv efter studierna. Det är därför väldigt viktigt för oss att underlätta för näringslivet att komma i kontakt med våra studenter. För näringslivet är denna samverkan en stor möjlighet att attrahera talang och arbeta tillsammans med studenter med kunskap som utvecklar och ökar näringslivets konkurrenskraft, säger Tehseen Aslam, vicerektor för näringslivssamverkan, vid Högskolan i Skövde.

Knyter studenter till det lokala näringslivet

Mellan Skövde kommun och Högskolan i Skövde finns ett samverkansavtal i vilket näringslivsfrågor är ett uttalat samverkansområde.

– Genom Exjobbsportalen underlättar vi för arbetsgivare att komma i kontakt med studenterna på Högskolan och tvärt om. Att knyta studenterna till det lokala näringslivet tidigt kan bidra till att fler väljer att stanna i Skövde efter avslutad utbildning. Att hitta rätt kompetens är en stor utmaning för många arbetsgivare och att ta emot en student som skriver exjobb kan vara ett sätt att hitta en framtida medarbetare. Vi har dessutom som mål att Skövde skall fortsätta öka i antalet invånare över tid, och studenterna är potentiella framtida Skövdebor som vi tillsammans behöver arbeta för att få behålla på längre sikt, säger Louise Hallberg, Näringslivsutvecklare på Skövde kommun.

till exjobsbportalen
Dela nyheten
twitter facebook linkedin