Forskarskolan Smart Industri tar form

Nu kraftsamlar fem lärosäten (Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan Väst, Högskolan Halmstad och Mittuniversitetet) och ansöker om att bilda en gemensam företagsforskarskola vars syfte är att tillgodose industrins behov av spetskompetens.

Företagsforskarskolan Smart Industri är en stor nationell satsning mot området smart industri och kommer ske i nära samverkan mellan industri och akademi. Den består av en unik flora experter, både från företag och akademi, som genom att utbilda industrins framtida nyckelpersoner kommer bidra till att leda svensk industri framåt.

– Vi behöver kompetensutveckla och stärka industrin för att hålla bibehålla Sveriges konkurrenskraft. Smart industri kommer skapa en sammanhållen grupp industridoktorander som kommer bli framtidens nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige. Forskningsbredden i forskarskolan blir unik i sitt slag eftersom man sammanfogar fem lärosätens spetsforskning inom smart industri, säger Mats Jägstam, vicerektor för samverkan och programchef för INFINIT vid Högskolan i Skövde.

Fokusområden Smart Industri

I Smart Industri kommer industridoktorander erbjudas forskningsmöjligheter inom fem så kallade klusterområden.

 • Smarta/hållbara material och tillverkningsmetoder
 • Smarta produkter och processer
 • Smart produktionsteknik för flexibla/agila/förändringsbara produktionssystem
 • Smarta arbetssätt för snabb/effektiv produktframtagning/industrialisering
 • Effektiv kvalitet-/underhålls-/produktivitetsutveckling mot smart produktion

Tidplan – från ansökan till studiestart

Ansökan om finansiering av Smart Industri kommer att sökas hos KK-stiftelsen. Tidplanen ser ut enligt följande;

 • 1/7 Ansökan färdig
 • 15/8 Deadline avsiktsförklaringar (LOI, Letter of Intent) från medverkande företag
 • 30/10 Preliminärt beslut
 • 17/12 KK-stiftelsen beslut
 • Våren 2020 Identifiering och antagning av doktorander
 • Hösten 2020 Studiestart
Läs mer och hitta kontaktuppgifter
Dela nyheten
twitter facebook linkedin