Hackaton med fokus på digitalisering i monteringsarbetet

Den 29-30 november körde Högskolan i Skövde ett Hackaton på ASSAR i samarbete med Volvo Group IT. Ett 30-tal studenter från Högskolan deltog i utmaningen som handlade om Industri 4.0 och hur man kan använda digitalisering i monteringsarbetet i framtiden.

Det surrade i ASSAR när lokalen under två dagar fylldes av studenter, datorer, whiteboards – och det gick åt mycket kaffe.

– Senast vi hade ett Hackaton var 2019, sedan kom pandemin i vägen, så det är härligt att vara igång igen. Vi ser en blandning av studenter här idag och vi har parat ihop studenter med olika bakgrund i grupperna, för multidisciplinära lösningar brukar fungera allra bäst. ASSAR fungerar otroligt bra för den här typen av aktivitet, vi är jätteglada att kunna vara i en miljö som verkligen stimulerar innovation, säger András Márki från Högskolan i Skövde.

Utmaning: digitalisering i monteringsarbetet

Utmaningen som studenterna tacklade under årets Hackaton handlade om Industri 4.0 och hur man kan använda digitalisering i monteringsarbetet i framtiden. Andreas Hultman från Volvo förklarar mer om själva utmaningen:

– Deltagarna fick i uppgift att ta fram förslag/lösningar på framtidens instruktioner. På monteringen har Volvo historiskt haft pappersinstruktioner, som stöttat montören i att slutföra sin uppgift. Problemen med pappersinstruktioner är att de inte ger stöttning till nya montörer och det finns inget som hindrar att montören undviker att göra fel. Dessutom krävs det att man skriver ut alla instruktioner på nytt, varje gång en omplanering av monteringsordning sker, vilket leder till stor pappersförbrukning. Numera har Volvo i stort sett gått över till digitala instruktioner på skärm. Det gör det mer flexibelt vid omprioriteringar, det är dessutom enklare för montören att se vad nästa steg i instruktionen är, vilket till viss del minskar felrisken. Problemet är att skärmarna ofta sitter på ställen som montören kan ha svårt att se och på vissa siter är hela lastbilen i ständig rörelse, vilket gör det svårt, nästan omöjligt att utnyttja skärmen med instruktioner. Så frågan till deltagarna var: Vad är nästa steg? Hur ser framtiden ut? Vi lämnade frågan ganska öppen, även om vi försiktigt puttade de mot AR/VR genom en inspirationsföreläsning från Microsoft kring industrial metaverse i början av eventet och genom att vi tillhandahöll två hololenses. Utöver hololens, hade studenterna till sin hjälp en kopplingsdosa, en del som sitter på en lastbilsmotor. Den består av en konsol och två boxar samt 8 skruvar. Med dessa delar som stöd, skulle deltagarna ta fram sitt koncept för framtiden och demonstrera det genom att göra en instruktion för hur dessa delar ska sitta ihop, säger Andreas Hultman.

De flesta grupperna fokuserade sina lösningar kring stöttning till operatörerna: visa instruktioner i en mixed reality-miljö med fokus att minska riskerna för fel och öka inlärningstakten för nya operatörer.

Ett exempel från en av grupperna

Den här gruppens vision var stöttning genom att operatören, genom att använda hololens, fick instruktionen i textformat samt en 3D-modell av delarna som skulle monteras. Detta ger operatören möjlighet att läsa exakt vad som förväntas vid monteringen, samt möjlighet att vrida och vänta på delarna för att enklare kunna visualisera hur de individuella delarna passar med varandra.

Blir exjobbare under våren

De flesta grupper gjorde lösningar som rörde sig inom detta område, med lite olika tillvägagångssätt.

– Det var väldigt roligt och inspirerande att se hur långt de kom på två dagar. Tekniken med mixed reality är fortfarande i sin linda. Att bära ett hololens-headset i 8 timmar ute i produktion är det ingen som vill göra. För att komma dit krävs det en lättare produkt, som är bekväm att använda längre perioder i sträck. Det man kan tänka sig närmare i tid kan vara upplärning för nya montörer, där de kan använda hololens för att träna på att montera i en träningsmiljö. Men även det kräver mycket jobb och utveckling för att genomföra. Så det finns kanske inget konkret som kan implementeras i produktion från eventet men det har genererat många spännande tankar och idéer, säger Andreas Hultman.

Några av deltagarna kommer eventuellt göra examensarbete på Volvo i vår, där någon form av fortsättning på det som påbörjades under eventet diskuteras.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin