Industriell Dynamik – ett nätverk att nyttja

Industriell Dynamik är ett nätverk i Västra Götalandsregionen vars syfte är att ge maximal nytta till regionens tillverkande företag, på företagens egna villkor. Vi ställde några snabba frågor till Johan Svensson, kontaktperson för Industriell Dynamik på IDC West Sweden AB i Skövde.

Hur ger Industriell Dynamik nytta till ett litet eller medelstort tillverkande industriföretag?

Ett delägarskap i IDC ger också inträde och kontakt med Industriell Dynamik. Det innebär gratis konsulthjälp, råd och stöd från de aktörer som ingår i Industriell Dynamik och den hjälp som företagen sedan behöver finansieras många gånger av Västra Götalandsregionen. Det kan handla om alla möjliga typer av frågor.

Har du som företagare en utmaning eller problemställning som du inte hittar lösningen på, vänd dig till oss på IDC och berätta, så tar vi frågan vidare till nätverket Industriell Dynamik. De aktörer som känner att de kan hjälpa till svarar oss sedan och då är vi en lösning på spåret.

När ska människorna i den tillverkande industrin vända sig till nätverket enligt dig?

Det kan vara när man har frågor som rör i princip vad som helst, till exempel materialanalyser, affärsmodeller, språkhjälp eller certifieringsfrågor för att nämna några. Man behöver inte vara rädd för att kontakta IDC, vi är vana att hjälpa till med det mesta.

Industriell Dynamik arrangerar även temadagar genom IDC, som här i höstas då RISE berättade om nya ISO 9001:2015 för några av IDCs delägarföretag.

Beskriv något riktigt lyckat projekt?

Ett av våra företag hade en specifik frågeställning som vi lyckades hitta experthjälp till från ett av våra forskningsinstitut. I det här fallet var matchningen mellan personens kompetens och företaget 100%. De ville till och med anställa den här personen. Och det här är bara ett av flertalet goda exempel vi haft genom åren.

Var finns Industriell Dynamik?

Nätverket finns i fyra delregioner; Göteborgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. I varje region finns en aktör som varje år söker upp och besöker ett hundratal företag. Utöver dessa uppsökande aktörer finns ett tiotal expertorganisationer som jobbar över hela regionen. Utifrån företagens identifierade behov handplockas sedan experternas spetskompetens och förmedlas vidare till företaget. Expertens första åtta timmar hos företaget bekostas av ID nätverket.

Organisationer som ingår i Industriell Dynamik

Läs mer om Industriell Dynamik

Dela nyheten
twitter facebook linkedin