Kick-off för ny forskningsprofil

Den 5 november startades forskningsprofilen ”Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering” upp med en kick-off på ASSAR Industrial Innovation Arena. Forskningsprofilen, som har 7 partnerföretag, drivs av Högskolan i Skövde med medel från KK-stiftelsen.

Arbetet inom forskningsprofilen kommer fokusera på att testa industrilösningar i virtuell miljö. På så sätt kan industriföretag bedriva utveckling utan att behöva investera i ofärdiga lösningar.

– Hos oss ska företagen kunna testa allt från minsta sensor till hela fabriker. Vad som är unikt med våra virtuella tester är också att hela produktionskedjan optimeras. Traditionellt sett har varje del optimerats var och en för sig. I projektet ”Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering” tar vi ett helhetsgrepp, säger Anna Syberfeldt professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde och projektledare för profilen.

Från osttillverkning till lastbilsproduktion

– Idag har vi kickat igång profilen tillsammans med profilens partnerföretag. Vi har diskuterat våra förväntningar på profilen utifrån den digitala fabriken och Industri 4.0, säger Amos Ng Professor i automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde och projektledare för profilen.

Trots att projektets partnerföretag är från så pass spridda verksamheter, från osttillverkning till lastbilsproduktion, blev det under måndagen tydligt att man delar samma utmaningar; Digitalisering för en effektivare produktion.

– Vi hoppas kunna få inspiration till att kunna steget till att optimera hela vårt varuflöde i Götene, när det gäller produktionseffektivitet, leveranssäkerhet för att säkra kvaliteten på våra produkter säger Magnus Larsson på Arla Foods Götene.

Sju forskningsområden

De olika industrilösningarna man kommer att testa ryms inom sju olika forskningsområden; OPT-KNOW (kunskapsdriven optimering), INTERACT (interaktiva och visuella analyser), LINK (data, modeller och kunskapslänkad infrastruktur), FLOW (flödesmodellering och omkonfigurering på flera nivåer), ROBOT (virtuell robotcellsinställning), HUMAN (digital modellering av människor) samt PROCESS (virtuella processpunkter). Tillsammans fångar man in hela produktionskedjan vilket är unikt i sitt slag, både globalt sett och i Sverige.

– Med tanke på profilens unika sammansättning är det viktigt att så många som möjligt kan ta del av den forskning och utveckling som sker och här kommer ASSAR Industrial Innovation Arena att spela en nyckelroll. På ASSAR kommer de demonstratorer som utvecklas att placeras för maximal synlighet, avslutar Amos Ng.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin