Lyckad premiär för industrins nätverk för hållbarhet och cirkularitet

I en öppen workshop på ASSAR Industrial Innovation Arena samlades representanter från teknik- och industriföretag i Skaraborg för att diskutera och utforska behovet av ett nätverk för hållbarhet och cirkularitet.

Workshopen inleddes med en föreläsning av Karin Karedal, projektledare på CSR Västsverige, där deltagarna fick insikter om strategiskt hållbarhetsarbete. Med fokus på kommande krav och lagstiftning bjöd Karin på en omvärldsbevakning och dialog kring drivkrafter i hållbarhetsarbetet. Genom att belysa aktuella frågor inom området och erbjuda konkreta verktyg för att integrera hållbarhet i företagsstrategin, skapades en plattform för ökad kunskapsutbyte och reflektion.

Aktivt deltagande och framtidsinriktade diskussioner

Under förmiddagen deltog representanter från Absolent, Daloc, Gyllensvans Möbler, PLS produkter och Cejn, samt andra aktörer som AlmiSkövde Kommun, näringslivsenheten. Genom en interaktiv workshop fick varje företag möjlighet att kartlägga sitt nuläge kopplat till hållbarhet och reflektera över framtida mål och önskat läge. Behovet och intresset för ett hållbarhetsnätverk bekräftades tydligt av deltagarnas engagemang och idéer.

Planer för framtiden

Efter en lyckad premiär planeras redan en uppföljningsträff efter sommaren, där deltagarna kommer att fortsätta arbeta med att utforma nätverkets innehåll och struktur för att maximera nytta och relevans för regionens företag. Denna träff var en uppstart och vi välkomnar fler att delta på kommande träffar. Initiativet är taget inom ramen för projektet Innovationsboost och resultatet visar på stort engagemang för att främja hållbarhet och cirkularitet i regionen. Genom samarbete och kunskapsutbyte strävar företagen efter att vara drivande aktörer i omställningen.

Om nätverket

Nätverket är öppet och fler deltagare som på något sätt har hållbarhet som ansvar eller uppdrag i din verksamhet, exempelvis  hållbarhetskoordinator eller hållbarhetsansvarig välkomnas på kommande träffar. Vi välkomnar även företagsledare som ser ett behov av att utveckla en sådan roll i din verksamhet att utforska möjligheterna med nätverket. Nätverket finns till för dig som är verksam i något av Skaraborgs teknik- och industriföretag.

Se bilder från dagen


Aktiviteten anordnas inom ramen för projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.  I projektet samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden. För innovation och hållbar omställning.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin