Mekanvi satsar på hållbar produktion in i framtiden 

Ett företag som fått stöd av ASSAR via IDC West Sweden AB är Mekanvi i Lundsbrunn, en mekanisk verkstad som tillverkar och reparerar verktygsdetaljer, produktionsutrustning, prototyper och industrilego.

– ASSAR är en väldigt bra möjlighet för oss att få lite nya tankar i det vi gör och se vad det finns det för olika projekt som vi kan vara delaktiga i och driva framåt och utveckla vår produktion på ett sätt som blir hållbart in i framtiden, säger Rebecka Dirfeldt, VD på Mekanvi.

Det Mekanvi har fått hjälp med är bland annat en företagsanalys som är en del av den utvecklingsresa man gör med IDC West Sweden AB. Analysen har utmynnat konkreta förbättringar från ASSARs håll när det gäller exempelvis Lean, 5S och säkerhet, ordning och reda.

– Jag tycker det är kul att utveckla företaget som vi såg en potential i. Mekanvi har en otrolig bredd och kan göra så många olika saker. Det kan vara allting från att en bonde kommer in med en axel ritad på en servett till väldigt detaljerade ritningar med hög precision. Vi har haft kunder som Koenigsegg, till exempel, så det är ett väldigt stort spann i vad vi kan utföra och vi behöver kunna vara flexibla, säger Rebecka Dirfeldt.

Mekanvi i Lundsbrunn är en mekanisk verkstad som tillverkar och reparerar verktygsdetaljer, produktionsutrustning, prototyper och industrilego.

Företagsanalys för långsiktig plan

Oskar Jonzon, industriell utvecklare på IDC West Sweden AB, är en de som jobbat med gänget på Mekanvi:

– När vi är ute och gör en företagsanalys med ett företag så kikar vi på helheten, allt från affärsplan och affärsidé till hur styrelsen och ledningsgruppen ser ut, HR-biten, personalen, vad man gör för produkter, kundfördelning, marknadsföring, ja hela affären helt enkelt, berättar Oskar Jonzon.

Efter att man gjort en företagsanalys får företaget en återrapport. Målet är att företaget ska ha en långsiktig plan, och sen finns Oskar och hans kollegor där för att stötta dem på vägen och stämmer av löpande hur man tar det vidare. Som en mentor som man kan vända sig till för frågor.

Oskar Jonzon, industriell utvecklare på IDC West Sweden AB.

– Mycket handlar det om att hitta ett nuläge och ett mål dit företaget vill nå. För att komma dit ställer vi klargörande frågor och gör en skattning av vad företaget behöver göra för insatser. Det handlar också mycket om att lyssna in klimatet på företaget och sitta med i möten och diskussioner för att kunna skaffa sig en bra bild över helheten, säger Oskar.

ASSAR – en möjlighet för alla teknik- och industriföretag

– För mig är det viktigt att våra små företag förstår att ASSAR verkligen är något för dem. Jag vill sudda ut gränserna mellan Högskolan och forskning och företagen; det är inte så avancerat att lyssna på forskare på ett seminarium utan det kan istället ge jättebra inspiration till vad det är det som händer, man kan trendspana och hänga med i de nya krav som ens kunder kommer att ställa när det gäller hållbarhet, till exempel. Via ASSAR får ett företag kvalificerad rådgivning och vidareförmedling, säger Oskar Jonzon

Vill du veta mer om detta? Kontakta:

Oskar Jonzon, Industriell utvecklare, IDC West Sweden AB
Tfn: 0500-50 25 24
E-post: oskar.jonzon@idcab.se

Dela nyheten
twitter facebook linkedin