Nätverket för en jämställd teknik- och industribransch

Hur ska vi få fler tjejer och kvinnor att intressera sig för teknik och se industrin som så spännande och framtidsinriktad den faktiskt är?

Under 2020 startade ASSAR Industrial Innovation Arena och IDC West Sweden AB upp ett nätverk för en mer jämställd teknik- och industribransch med syfte att skapa en bransch som bidrar till social hållbarhet och attraherar alla oavsett kön. Nätverket arrangerar träffar, seminarium och workshops ett par gånger per år.

Ett forum för nätverkande

– Med nätverket vill vi driva förändring och få fler kvinnor som söker sig till industri- och tekniska yrken. Vi vill att industrin ska vara en arbetsplats för alla och vi vill arbeta för att fler kvinnor ska trivas och vilja vara kvar i industrin. Vi ser nätverket som ett forum för nätverkande, samverkan, gemensam utveckling och kunskapsspridning, säger Tanja Lundberg, projektledare för ASSAR.

Målgruppen för nätverket är personer som är yrkesverksamma inom industrin och studerande vid högskola och YH-utbildningar.

Ambassadörer och utvecklingsaktörer

Susanne Yngve jobbar  idag med jämställdhetsintegrering och kompetensutvecklingsaktiviteter mellan industri och akademi på IDC.

– Utgångspunkten för  innehåll och ämnen som tas upp i nätverket kommer alltid vara faktabaserat och opolitiskt. Vi behöver synliggöra ojämställdheten som råder och ställa oss frågan hur vi som arbetar i industrinära verksamheter kan bidra med att vara utvecklingsaktörer, Susanne Yngve, industriell utvecklare på IDC West Sweden.

Tanja Lundberg, projektledare på ASSAR Industrial Innovation Arena.

– Genom det här nätverket vill vi stärka kompetensförsörjningen i Skaraborg genom att öka kvinnors förutsättningar och vilja att arbeta och göra karriär inom industrin, säger Tanja Lundberg.

Bakom nätverket står IDC och ASSAR i samverkan med EDCSEklunds bildelslagerTeknikcollegeVolvo GTO samt studenter från Högskolan i Skövde.

Är du intresserad av att vara med i nätverket?

Kontakta Tanja Lundberg, tanja.lundberg@idcab.se, 0500 – 50 25 28

Dela nyheten
twitter facebook linkedin