Kompetensutveckling

Kompetensutveckling inom ramen för ASSAR är ett samlat erbjudande från de tre offentliga aktörerna IDC West Sweden AB, Science Park Skövde och Högskolan i Skövde. Gemensamt erbjuder vi en öppen arena där idéer och människor möts och utvecklas.

IDC West Sweden AB

IDC West Sweden AB koordinerar utbildningar inom Lean som ges av Högskolan i Skövde. Efter avslutad kurs kan du som student beskriva filosofin bakom Leankonceptet, identifiera förändringsbehov utifrån de sju slöserierna inom Lean och använda utvalda verktyg inom Lean-konceptet. IDC erbjuder också kompetensutvecklande aktiviteter som Fokusträffar och öppna workshops. Dessa hittar du under fliken Aktiviteter.

Science Park Skövde

Science Park Skövde erbjuder kompetensutveckling i form av föreläsningar, tematiska workshops och funktionsspecifika forum som du hittar under fliken Aktiviteter. Aktiviteterna varierar då de grundar sig i identifierade behov utefter löpande kontakt med företagen.

Högskolan i Skövde

Vid Högskolan i Skövde finns flera olika ingenjörsutbildningar och utbildningar inom informationsteknologi med stark koppling till näringslivet. Om du saknar behörighet kan du läsa en teknisk basutbildning som öppnar upp många möjligheter att studera vidare. Som student finns möjligheten att göra examensjobb i samarbete med industrin.

Kurser för yrkesverksamma
Högskolan i Skövde erbjuder också kurser för yrkesverksamma inom industrin. Kurserna finns på både grund- samt avancerad nivå. Kurserna är flexibla, inte bara rörande innehållet, utan också kring hur aktiviteterna genomförs. Högskolan erbjuder även ett antal fortbildningskurser som ligger öppna och tillgängliga för alla och som du kan följa utan anmälan eller registrering. Inom satsningen WISER erbjuder Högskolan skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam. Här hittar du instruktioner om hur du som yrkesverksam söker till en industrikurs på Högskolan i Skövde.

Uppdragsutbildning
Högskolan i Skövde har också ett starkt erbjudande när det gäller uppdragsutbildningar som vänder sig till yrkesverksamma inom företag, myndigheter och organisationer och ges i både Sverige och resten av världen. En uppdragsutbildning kan vara en färdig kurs som Högskolan ger löpande eller en skräddarsydd kurs utformad efter er organisations behov. Det kan också vara enstaka kurser från ett ordinarie utbildningsprogram. Från en medarbetare till hela avdelningar.