PT-dagen 2019: Genuin produktionsteknik i framtidens fabrik

Onsdagen den 29 maj hölls årets Produktionstekniska dag i ASSAR Industrial Innovation Arena. Årets tema var ”Genuin produktionsteknik i framtidens fabrik”. Målet med dagen var att deltagarna skulle få ta del av den senaste forskningen inom området, kolla på ny teknik och höra inspirerande föreläsningar.

Produktionstekniska dagen

Produktionstekniska dagen har arrangerats sedan mer än 10 år tillbaka av IDC West Sweden AB genom produktionstekniska nätverket i samarbete med bland annat Högskolan i Skövde. Syftet med dagen är att mötas för att ta del av den senaste forskningen, nyheter i regionen, ny teknik och inspirerande föreläsningar. Deltagarna fick den 29 maj ta del av produktionstekniska nätverkets samlade erfarenheter och flertalet inspirerande demonstratorer  på plats i ASSAR-miljön. I lokalen fanns exoskeletons, VR- och AR-teknik, flera exempel på människa-robot-samarbete och mycket mer. I år hade även ingenjörsstudenter från Högskolan i Skövde en utställning i ASSAR där de visade upp sina exjobb inom produktionsteknik.

Årets produktionstekniker

Under dagen delades det ut pris till Årets produktionstekniker med en prissumma på 10 000 kronor. Årets produktionstekniker blev Aneta Larsen från företaget Prodma AB med projektet ”industrialisering och genuint bred produktionsteknisk implementering”.

Juryns motivering: 
”Med stor ödmjukhet och nyfikenhet har vinnaren med sitt agila och innovativa förhållningssätt anpassat och maximerat det produktionstekniska arbetet i verksamheten, under införandet av en helt ny produkt. Arbetet har lett fram till en stor teknisk utveckling och anpassning för en mer flexibel och rekonfigurerbar produktion. Ett arbete där medarbetarna i produktionen varit delaktiga från start. Vinnaren har därmed bidragit till att både företaget och kunden fått förbättrad kvalité, kapacitet och lönsamhet på ett säkert sätt. Sedan produktionsstart har vinnaren kontinuerligt utvecklat de interna produktionsprocesserna, säkrat rätt kvalité samt bidragit till en ökad produktionstakt med 75%.”

– Jag är jätteglad över att vinna det här priset och jag tror att alla på Prodma är väldigt stolta för detta är resultatet av ett samarbete som vi gjort tillsammans mellan teknik, produkt och produktion, säger Aneta Larsen.

Dagens vinnare: My Andersson, Samantha Hovbjer och Aneta Larsen.

Årets produktionstekniska student

Priset för årets produktionstekniska student delas av två studenter; Samantha Hovbjer och My Andersson för sitt examensarbete ”Från manuella monteringsstationer till  Människa-Robotsamarbete” och de vinner 5000 kronor vardera.

Juryns motivering:
”På en konkurrensutsatt marknad finns ett kontinuerligt behov av att undersöka, utvärdera och implementera nya arbetssätt och metoder som kan bidra till en fortsatt hög konkurrenskraft för svensk industri. Årets examensarbete har visat hur specifikationer för samarbetsrobotar, så kallade Cobots, kan tas fram och hur dessa robotar kan användas i produktionen. Resultatet av projektet visar att implementerad lösning inte bara skulle innebära stora ergonomiska fördelar utan även tidsbesparingar på upp till 50%.”

– Det känns såklart jätteroligt att vinna, men det var inget vi väntade oss så nu är vi lite chockade, säger My Andersson.

Bilder från dagen

Dela nyheten
twitter facebook linkedin