Produktutvecklingsnätverk för mer cirkularitet

Det finns en rad metoder att jobba med för att bli mer cirkulär, till exempel genom produktutveckling och att tillverka nya produkter av sitt eget eller andras spillmaterial. Att komma vidare i sitt arbete kräver ibland lite efterforskning och att man har ett bra nätverk. ASSAR har därför tagit initiativ till ett produktutvecklingsnätverk som drivs av IDC West Sweden AB.

Christian Bergman, ansvarig för nätverket, vem vänder sig nätverket till?

– Vi riktar oss främst till små och medelstora företag som jobbar med produktutveckling och som vill utveckla sitt arbete inom ekologisk hållbarhet. Är ditt företag av större storlek eller ingår i en större koncern är även du välkomna att delta, ju större blandning vi blir ger mer värdefullt erfarenhetsutbyte.

Värdefull input och inspiration till nätverket kommer bland annat från Material ConneXion Skövde:

Vilka effekter ska nätverket ge?

– Vår förhoppning är att stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften vad gäller produktutveckling och cirkulärt arbete bland industriföretagen i Skaraborg. Vi kommer bidra till kompetensutveckling och bilda ett kontaktnät där man kan få hjälp och stöttning av andra. Att träffas på riktigt emellanåt stärker samverkan i gruppen och vi vill göra trevliga och inspirerande träffar.

Att sprida idéer och kunskap och öppna upp för fler samarbeten ger oss möjligheten att tillsammans öka graden av cirkularitet.

Christian Bergman, IDC West Sweden AB

Christian Bergman, IDC West Sweden AB.

Vad gör nätverket?

– Vi håller tematiska träffar där vi tittar på olika metoder eller trender inom hållbar produktutveckling, teknik eller material. Vi kommer även arrangera studiebesök – hos  deltagande företag eller andra. Tanken är att deltagarna i nätverket är med och påverkar innehållet.

Hur ger nätverket nytta till ett litet/medelstort tillverkande industriföretag?

– Vi blir starkare tillsammans! Genom att utbyta erfarenheter och tips, och inspireras av arbetssätt inom olika branscher kan man få nya idéer, effektivare produktutveckling, minska spill och lösa upp knutar lättare.

Dela med dig av dina idéer

ASSAR bjuder även in till ett samarbete för att lyssna av hur industrin jobbar med sitt spill eller produktutveckling. Att sprida idéer och kunskap och öppna upp för fler samarbeten ger oss möjligheten att tillsammans öka graden av cirkularitet.

Kontakta Petter för att få mer information om nätverket:

Petter Reuterholt, IDC West Sweden AB, 0500-50 25 26, petter.reuterholt@idcab.se

Läs mer om finansiering
Dela nyheten
twitter facebook linkedin