PT-dagen 2023: En hållbar produktionsteknik

Torsdagen den 1 juni hölls årets Produktionstekniska dag på ASSAR Industrial Innovation Arena. Tema för i år var ”En hållbar produktionsteknik” och som en del av dagen visade ingenjörsstudenter vid Högskolan i Skövde upp sina exjobb. Under dagen delades det också ut priser till årets produktionstekniker och årets examensarbete inom produktionsteknik.

Produktionstekniska dagen arrangeras sedan mer än tio år tillbaka av IDC West Sweden AB genom produktionstekniska nätverket i samarbete med bland annat Högskolan i Skövde. Syftet med dagen är att få möjlighet att ta del av den senaste forskningen, nyheter i regionen, ny teknik och inspirerande föreläsningar. Moderatorer under dagen var Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik, Högskolan i Skövde, och Matias Urenda Moris, universitetslektor vid Uppsala universitet.

En hållbar produktionsteknik är viktigt i omställningen

Årets PT-dag handlade om hållbarhet kopplat till automation, AI, digitalisering och cirkularitet. Deltagarna fick ta del av den senaste tekniken inom forskningen samt få lyssna till goda exempel direkt från industrin i Skaraborg. Sara Gallus, chef Företagsutveckling, IDC och Kenneth Johansson, vice President, Science Park Skövde inledde dagen med att berätta om den utveckling som är på gång i Skaraborg kopplat till industri- och teknikföretag. Det konstaterades gång på annan att Skaraborg är en fantastisk plats att driva företag på och att det sker stora satsningar i området.

Sara Gallus presentation som PDF
Kenneth Johanssons presentation som PDF

Papershell

Det bekräftades även av Tanja Lundberg, försäljningschef, Papershell, som var nästa talare på scenen. We build back wood: Banbrytande hållbara lösningar genom cirkularitet och automation var rubriken för hennes presentation och hon berättade att de gärna samverkar med lokala företag så långt det är möjligt. Papershell är ett innovativt startup i Tibro med cirka femton anställda som jobbar med att producera ett helt nytt material, i syfte att göra världen till en bättre plats. Spillprodukter från skogsindustrin impregneras och pressas för att mynna ut i ett tåligt pappersmaterial så starkt att det kan ersätta plast, glasfiber, aluminium och faner i produkter. Det tål både väta och UV-ljus och just nu utforskar de hur materialet även kan brytas ned på ett bra sätt så att de tar skog och ger tillbaka skog.

– Vi återkommer hela tiden till våra mål i vårt dagliga arbete, och där finns också svaret på varför vi finns till. Vi har gjort det enkelt och tydligt: Vi vill göra världen till en bättre plats, det gör vi genom att ge tillbaka det vi tar av naturen, säger Tanja Lundberg, försäljningschef, Papershell.

Mer om Papershell: PaperShell

Johan Florén, teknisk chef, Prodma

Johan Florén, Teknisk chef, Prodma pratade om Energibesparingar i produktionen. Prodma tillverkar bland annat avfuktare, kylmaskiner och torkskåp. Företaget är sprunget ur den Electroluxfabrik som tidigare fanns i Mariestad och har drivits i nuvarande form sedan 2017. De jobbar agilt och är förändringsbenägna och har ett stort fokus på hållbarhet. Genom att involvera hela organisationen och utse energijägare på varje produtionsavsnitt har de dedikerat jobbat med att sänka energiförbrukningen under det senaste året. De har sett att energiförbrukningen i snitt är 28% lägre per månad jämfört med föregående år. Enkelt uttryck motsvarar den minskade förbrukningen samma mängd som 87 villor drar per år.

Johan Floréns presentation som PDF

Ove Leichsenring, ordförande SWIRA/krönikör

SWIRA

Ove Leichsenring, ordförande SWIRA och krönikör. Inledde sin presentation Automationens påverkan och möjligheter på hållbarhetsarbetet med att understryka vikten av produktonsteknikers roll i den pågående omställningen. SWIRA är branschföreningen för alla intressenter inom Svensk Robotik och Robotautomation med 80 medlemsföretag. Ove delade med sig av olika megatrender som påverkar industrin på olika sätt. Det handlar i hög grad om förmågan att kunna anpassa sig till de nya omständigheterna. Han pratade bland annat om elförsörjningsfrågan, batteriproduktion och modulärt uppbyggda produktionslinjer och AI.

Ove Leichsenrings presentation som PDF

Högskolan i Skövde

Muriel Beser Hugosson, rektor Högskolan i Skövde inledde talarpunkten Prioriteringar och satsningar på hållbar produktionsteknik. Bland annat presenterades satsningen WISER som erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation för dig som är yrkesverksam. Hon lämnade sedan över till Patrik Gustavsson, Bitr. lektor i produktionsteknik, som pratade bland annat om projektet REFUSE om rekonfigurerbara produktionssystem. Peter Thorvald, Bitr. professor i integrerad produktutveckling, berättade om arbetet man gör i forskningsgruppen User Centred Product Design. Kent Salomonsson, Professor i maskinteknik, presenterade det senaste om forskning inom nästa generations drivlineproduktion med huvudfokus på områdena elmotor, inverter och batterier inom området Virtual Manufacturing Processes.

Muriel Beser Hugossons presentation som PDF
Patrik Gustavssons presentation som PDF
Peter Thorvalds presentation som PDF
Kent Salomonssons presentation som PDF

Jerry Olsson, Kvalitet och produktionsteknisk chef, Skandia Elevator

Skandia Elevator

Jerry Olsson, Kvalitet och produktionsteknisk chef, Skandia Elevators talarpunkt hette Integrera hållbarhet i affärsplanen. Håll det enkelt och fokusera på att göra – det var hans återkommande råd till lyssnarna. Han berättade om hur Skandia Elevator startat med aktiviteter som att minska använd energi per producerad enhet, reducerat cykeltid i maskinell utrustning och minska sin mängd kassaktioner som ett par exempel. Han underströk hur produktionsteknik i hög grad handlar om hållbarhet och vikten av att få in hållbarhet även i vision och affärsplan.

Jerry Olssons presentation som PDF

RISE

Martin Kurdve, forskare på RISE

Martin Kurdve, forskare på RISE, pratade om Green Lean: Miljövärdeflödesanalys. Resurseffektivitet stod i fokus, det handlar om att maximera nytta/input. Värdeflödesanalys är en lean-managementmetod för att analysera det nuvarande tillståndet och designa ett framtida tillstånd för den serie av händelser som tar en produkt eller tjänst från början av den specifika processen tills den når kunden. Miljövärdeflödessanalys bygger på samma princip men har även en särskild aspekt kopplad till miljö. Han beskrev verktygets möjligheter och underströk vikten av att börja göra något, det är det viktigaste. Det finns många möjligheter att lära sig mer om och få stöttning i verktyget via satsningen Omställningslyftet.

Martin Kurdves presentation som PDF

Anna Bruce, industriutvecklare IDC och projektledare ASSAR.

– Det produktionstekniska nätverket och den produktionstekniska dagen fortsätter vara en viktig mötesplats för att samverka i de utmaningar som företagen har oavsett bransch inom tillverkningsindustrin. Årets tema med en hållbar produktionsteknik är en viktig fråga för företagen och den omställning som behöver ske där och i samhället i stort. Vi hoppas att dagen har inspirerat deltagarna med bland annat goda exempel från företag som tagit steg på sin resa mot en mer hållbar produktion, säger Anna Bruce, industriell utvecklare på IDC West Sweden AB, ansvarig för dagen.

Exjobbsmässa av Högskolans ingenjörsstudenter

Ett trettiotal studenter fanns på plats under PT-dagen och visade upp sina exjobb. Allmänheten och deltagare från PT-dagen välkomnades till ASSAR för att ta del av de innovativa lösningar som studenterna har jobbat med.

Prisutdelning

Under dagen delades även priser ut till årets produktionstekniker och årets examensarbete inom produktionsteknik. Priserna delades ut av Muriel Beser Hugosson, rektor vid Högskolan i Skövde och Sara Gallus, chef Företagsutveckling på IDC West Sweden AB.

Från vänster: Muriel Beser Hugosson, rektor vid Högskolan i Skövde, Cristina Rodríguez Arriaza och David José Rubiño Espinosa De Los Monteros vid programmet: Produktionsteknik – Automatisering, Högskolan i Skövde. Mikael Andersson, produktionstekniker, AB Furhoffs Rostfria, Sara Gallus, chef Företagsutveckling på IDC West Sweden.


Årets produktionstekniker:

Mikael Andersson, AB Furhoffs Rostfria

Motivering:

Vinnaren genomför projekt på ett helhjärtat sätt och visar att han aldrig lämnar ifrån sig någonting ofärdigt. Med ett stort teknikintresse tar han sig an nya utmaningar och är aldrig sen med att låta andra ta del av hans kunskap. Genom ett professionellt produktionstekniskt arbete har vinnaren gjort det möjligt för företaget att numer tillverka en av företagets mest sålda produkter i egen regi, vilket har resulterat i både ekonomiska vinster och nya arbetstillfällen.

Årets examensarbete inom produktionsteknik:

Cristina Rodríguez Arriaza och David José Rubiño Espinosa De Los Monteros vid programmet: Produktionsteknik – Automatisering, Högskolan i Skövde.

Motivering:

Automating the HARM evaluation methodology (Hand Arm Risk evaluation Method)

Det vinnande examensarbetet har kombinerat två områden, som var för sig är högaktuella forsknings- och tillämpningsområden för att effektivisera och förbättra arbetssätt och arbetsmiljö. Genom vidareutveckling av en digital metod tillgängliggör och förenklar examensprojektet ergonomiska bedömningar av manuellt arbete att bli mer effektiva, exakta och objektiva.


Bilder från dagen

SE SÄNDNINGEN I EFTERHAND!
Dela nyheten
twitter facebook linkedin