Science Park Skövde startar Navigator; ska stötta småföretag som vill växa

Navigator Scaleup arbetar med att skapa noder mellan en eller flera lokala Sparbanker och en närliggande mötesplats för företag och innovationer, till exempel en Science Park. Sparbankernas företagsrådgivare identifierar potentiella företagskunder med ambitioner att växa och utvecklas och på så sätt ha nytta och effekt av att genomgå Navigator-projektet. Dessa företag förmedlas sedan vidare till Science Park Skövde som gör en bedömning utifrån faktorer såsom tillväxtpotential och skalbarhet. Uppfyller företagen uppsatta kriterier har de möjligheten att antas till programmet.

– Genom Navigator Scaleup är ambitionen att bidra till starka och konkurrenskraftiga företag. Det i sig stärker Skaraborg som en attraktiv region med innovativa och livskraftiga företag, likväl som att företagen själva blir mer attraktiva som arbetsgivare genom att vara fortsatt relevanta på en alltmer nationell och global arbetsmarknad, säger Mats Jägstam, vd på Science Park Skövde AB.

Navigator gör företag mer framgångsrika

Syftet med pilotprojektet Navigator i Skaraborg är att stötta utvecklingen av tillväxtledarskapet i mikro- och småföretag, vars ledning och ägare har en vilja och ambition att växa omsättningsmässigt samt skapa nya arbetstillfällen. Projektet stöttar företagsledningen genom att matcha, de för företaget individuella tillväxtutmaningarna, med fyra olika och erfarna navigator-coacher som stöttar företaget med all sin erfarenhet och kunskap. En viktig del i projektet blir därför att identifiera och upprätta ett lokalt nätverk av navigator-coacher i Skaraborg.

När konceptet Navigator drevs som ett EU-projekt deltog 20 företag inom olika branscher och dessa hade efter två år ökat sin sammanlagda omsättning med 222 procent och ökat antalet anställda med 45 personer.

– En ökad tillväxt hos små- och medelstora företag bidrar till en rad ekonomiska faktorer, såväl på verksamhetsorten som Skaraborg i stort. Företag i tillväxt genererar nya arbetstillfällen, ökade skatteintäkter, ökad köpkraft men det stärker också företagens konkurrenskraft, säger Mats Jägstam.

Johan Hjelmaeus, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Lidköping, håller med.

– För oss på Sparbanken Lidköping känns det väldigt angeläget att vi krokar arm med andra aktörer inom näringslivet i Skaraborg för att utveckla företag och företagsamheten i regionen.

Hitta företag i Skaraborg som vill växa

I pilotprojektet finns det utrymme för fem företag att delta, därför är nästa steg i processen att hitta företag som är intresserade. Vill du veta mer om hur du kan göra för att söka till Navigator så är du välkommen att kontakta Gustaf Lexell, affärscoach på Science Park Skövde, via gustaf.lexell@scienceparkskovde.se, 0703-47 48 54.

Kort om Navigator i Skaraborg

Pilotprojektet kommer att genomföras under en tvåårsperiod och finansieras av Sparbankstiftelsen Lidköping, Sparbankstiftelsen Skaraborg samt Åse-Viste Sparbank. Science Park Skövde koordinerar och genomdriver projektet med stöd från Stiftelsen Navigator som är processägare.

SÖK TILL NAVIGATOR SCALEUP

BLI NAVIGATORCOACH OCH STÖTTA FÖRETAG!

SCIENCE PARK SKÖVDE
Dela nyheten
twitter facebook linkedin