Träff med Produktionstekniska nätverket

Deltagarna i Produktionstekniska nätverket har haft en ny träff, denna gång helt digital, och då fick deltagarna möjlighet att se ett av Högskolans forskningsprojekt i verkligheten samt matnyttig information om vad det innebär för ett företag att samarbeta med Högskolan i ett forskningsprojekt.

VISION – Visuellt system för automatisk kvalitetsgranskning

Anna Syberfeldt är professor i produktionsteknik vid Högskolan och beskrev bakgrunden till projektet och fördelarna med att kvalitetssäkra produktionen med hjälp av VISION-system.

Anna Syberfeldt vid Högskolan i Skövde.

— Det ska vara enkelt, billigt och alla, oavsett storlek på företag, ska ha möjlighet att göra en kvalitetssäkring med hjälp av den här tekniken. Resultatet som AI:n i den här tekniken levererar är bättre än en människa som förmodligen inte hade klarat av att upptäcka eventuella brister, säger Anna i sin presentation.

Så funkar VISION i praktiken

I VISION-projektet har Marcus Gottschlich och My Andersson, två studenter från magisterprogrammet – Intelligent automation vid Högskolan i Skövde, jobbat med ett par olika uppdrag för bland annat Volvo Cars.  De har till exempel forskat i hur en med hjälp av AI kan säkra att  slangklämmor är helt tillslutna vid tillverkningen.

— Genom att samla in mellan 200 – 300 bilder kan vi jämföra olika resultat för att säkra att AI:n levererar det resultat vi vill ha. Vi har kunna säkra en noggrannhet till 97%, berättar My i filmen.

Kommande forskningsprojekt på Högskolan

Magnus Holm är lektor vi institutionen för ingenjörsvetenskap och berättar om kommande projekt på Högskolan samt hur det går till då ett företag vill gå in i ett forskningsprojekt.

Magnus Holm vid Hösgkolan i Skövde.

— Målet för Högskolans forskning är att få en värdeskapande samproduktion med industriföretagen vilket kan resultera i en bred samhällsnytta. Tillsammans kan vi skapa konkurrenskraftiga och livaktiga företag. Det handlar om kunskapsöverföring från forskning till verkstad och från verkstad till forskning, säger Magnus i sin presentation.

Läs mer och se presentationerna i efterhand
Dela nyheten
twitter facebook linkedin