Vill förbättra kommunikationen mellan människa och robot

Studenterna Johanna Jansson och Linnéa Dahlborg har i sitt examensarbete tagit fram designriktlinjer för kollaborativa robotar, även kallade cobotar. Exjobbet är gjort i samarbete med Volvokoncernen och företaget står redo att använda studenternas lärdomar i sitt utvecklingsarbete.

Johanna Jansson och Linnéa Dahlborg vid cobots.

Linnéa och Johanna pluggar sista året på programmet User Experience Design på Högskolan i Skövde. User Experience Design (UXD) handlar om att skapa IT-system med användarens upplevelser och behov i fokus, att helt enkelt göra vardagen enklare för användarna. När det var dags för examensarbete valde Johanna och Linnea att vända blicken mot den tillverkande industrin.

– Vi har tagit fram generaliserade designriktlinjer för att kommunikationen mellan människa och robot ska kunna ske på bästa sätt i en industrikontext. Vi ger också förslag på gränssnitt när man utvecklar cobotar, säger Linnea.

Eftersom operatörer som arbetar tillsammans med robotar i industrimiljöer ofta står i en bullrig miljö, har Johanna och Linnea hittat designlösningar som når genom bruset. Studenterna har bland annat tagit fram ett konceptförslag på en klocka som med hjälp av vibrationer uppmärksammar operatören på om något är fel vid en station.

– Även om industrin är standardiserad i hög grad så är det stora skillnader från fabrik till fabrik, så som UX-designer är vårt uppdrag att bidra till så kallad kontextuell design, där man ser till miljön och nivån på teknologin och utvecklar designen därefter, säger Johanna.

Examensarbete i nära samverkan med industrin

Johanna och Linnea har gjort sitt examensarbete tillsammans med personal på Volvo Group Truck Operations (GTO). De har gjort ett flertal intervjuer med operatörer och gjort observationer på plats i två Volvofabriker, både i Skövde och på CampX i Göteborg.

– Allt eftersom vi träffade personalen och fick insyn i deras arbetsmiljö blev det tydligt att vissa typer av gränssnitt inte passar för interaktion i en fabriksmiljö, säger Johanna.

Atieh Hanna, handledare till studenterna på Volvo GTO, ser väldigt positivt på samarbetet.

– Att ha exjobbare på plats är verkligen ett koncept som båda parter vinner på; Volvo har fått hjälp med att utföra en studie med vetenskapliga metoder och studenterna har fått ett problem från verkligheten att dyka in i. De insikter vi fick från studenternas intervjuer med operatörerna kommer vi att sprida till de berörda i organisationen för att använda och ta hänsyn till när vi designar och implementerar liknande lösningar i framtiden, säger Atieh.

Johanna Jansson och Linnéa Dahlborg utanför Volvo GTO

Johanna Jansson och Linnéa Dahlborg utanför Volvo GTO i Skövde.

– Vi har haft jätteroligt under tiden som vi gjort vårt examensarbete. Personalen på Volvo har varit helt fantastisk mot oss och vi har fått se alla tekniska möjligheter som finns i produktionen. Vi har lärt oss massor av Volvo, och jag tror att de har lärt väldigt mycket av oss, säger Linnéa.

Ett gap att brygga över

Johanna och Linneas examensarbete heter ”Att samarbeta och samexistera med robotar i industrimiljöer: UX-baserade designriktlinjer för cobotar i industri 4.0 och 5.0”. Studenternas största utmaning var att det fanns väldigt få studier gjorda på UX-design inom produktionsindustrin, och ännu färre studier som pratade direkt med operatören.

– Människocentrerad design behövs överallt, och det vi upptäckte under vår tid i industrin var att det finns ett gap mellan UXD och industrins utvecklingsprocesser. Det försöker vi brygga över genom vårt examensarbete, säger Linnéa.

– Ja, vi vill att de områden som kallas Human Robot Interaction (HRI) och Human Robot Collaboration (HRC) ska närma sig varandra, så att de som arbetar med robotarna ska få en så bra upplevelse och arbetsmiljö som möjligt, säger Johanna.

Vill fortsätta utforska UXD inom industrin

Efter avslutade studier inom UXD vill både Johanna och Linnéa studera vidare inom området, och kanske lägga till cybersäkerhet och Artificiell Intelligens (AI) på sina CV:n.

– Jag tycker att masterprogrammet ”Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet” som finns här i Skövde ser väldigt intressant ut. Jag är nyfiken på att utforska områden där UXD kan användas för att hålla information säker, säger Johanna.

– Jag vill fortsätta arbeta med områden där UXD inte finns idag eller där det är i startgroparna, jag jobbar väldigt gärna vidare gentemot produktionsindustrin, för här tror jag det finns stor potential till förbättringar, säger Linnéa.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin