Juni 9

Digitaliserade instruktioner — vad erbjuder de egentligen?

Produktionstekniska nätverket träffas varannan månad. Den här gången sker träffen online och du har  möjlighet att ansluta till en webbsänd föreläsning om digitaliserade instruktioner.

När: Tisdagen den 9 juni kl. 15:00 – 16:00
Var: Webbsänd föreläsning. Boka din plats och få inloggningslänken via mejl samma dag som föreläsningen äger rum.

Kort om föreläsningen

Peter Thorvald ger en fördjupande föreläsning kring digitaliserade instruktioner. Peter jobbar som biträdande professor (docent) i Integrerad Produktutveckling på Högskolan i Skövde och hans forskning handlar om kognitiv ergonomi och kognitiv arbetsbelastning i tillverkande industri.

– Jag har bland annat jobbat med monteringsinstruktioner och den mentala arbetsbelastning de medför i flera EU-finansierade och nationella projekt. I min föreläsning kommer jag prata kring nya verktyg i digitaliseringens och teknikutvecklingens framkant såsom olika typer av förstärkt verklighet. Grundprinciperna för bra informationspresentation bygger på människans grundläggande perceptuella förmåga.


Vad är Produktionstekniska nätverket?

Det här nätverket drivs av ASSAR Industrial Innovation Arena och träffas ungefär varannan månad. Ofta ute hos deltagande företag där också tid läggs på något gott exempel att visa. I detta nätverk är man med och bidrar aktivt med både kunskap och möjlighet att påverka beslut inom produktionstekniska ämnen i Skaraborg. Målgrupp för nätverket är tekniker, ingenjörer, utvecklingschefer och ledare i den tillverkande industrin i Skaraborg, Högskolan i Skövde och forskare samt studenter. Nätverket bedrivs i samverkan med Högskolan i Skövde. Hör av dig till Fredrik Johansson om du vill veta mer om nätverket.
E-post: fredrik.johansson@idcab.se
Telefon: 0500-50 25 12

Läs mer om nätverket

Dela
twitter facebook linkedin