Oktober 28

Nätverksträff: Virtuell driftsättning

ASSAR bjuder in till en ny träff för nätverket virtuell driftsättning med syfte att öka den gemensamma kunskapen inom området Virtual Commissioning genom erfarenhetsutbyte.

När: Torsdagen den 28 oktober, kl. 13:00-15:00
Var: Fysiskt på ASSAR eller digitalt, välj i din anmälan hur du vill delta.
För vem: Både för specialister inom Virtual Commissioning = Virtuell Driftsättning och för dig som bara är nyfiken på området.

– Det här nätverket är intressant för alla tillverkande bolag och PLC- och robotprogrammerare. De virtuella modellerna har olika användningsområden och kan användas inom underhåll och operatörsutbildningar, säger Mikel Ayani på Simumatik.

Bakgrund och syfte

Nätverket är till för specialister inom tillverkande industri, teknikbolag och akademi men också för intresserade som vill vara med och lära sig mer om den här tekniken. Träffar kan ske digitalt eller fysiskt i nätverket och dessutom kan seminarium på området genomföras inom ramen för ASSAR vid behov. Förutom att vi tror att erfarenhetsutbyte är nödvändigt för att vara i framkant så vill vi ta tillvara och sprida den kunskapen som finns så att fler kan se nyttan och värdet i att använda sig av virtuell driftsättning.

Innehåll

  • Inledning Tobias Björck och Mikel Ayani
  • Praktiska case:
    Case 1: Volvo, Stefan Berntsson
    Case 2: Simumatik, Mikel Ayani
  • Diskussion

Kontaktpersoner

Tobias Björck, tobias.bjorck@idcab.se


Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Dela
twitter facebook linkedin