September 30

Träff med nätverket för kvinnor inom industrin

Detta nätverk drivs i syfte att attrahera fler kvinnor till industri och tekniska yrken. Målgruppen för nätverket är personer som är yrkesverksamma inom industrin och studerande vid högskola och YH-utbildningar.

Det här är nätverkets första träff och del av träffen kommer därmed handla om nätverkets syfte, bakgrund och hur planerna ser ut framåt. På träffen kommer Jenny Johansson Hägg från Volvo att berätta om hur hennes team jobbat med frågor gällande jämställdhet och mångfald.

När: Onsdagen den 30 september kl. 10 – 12.
Var: Vi möts i Zoom, online.

”Hur många tjejer ska jobba här egentligen?”

Jenny kommer prata om och beskriva hur de inom Volvo Powertrain GTO Skövde och specifikt Gjutning i praktiken jobbat med mångfald och Inkludering. Genom konkreta exempel, handledning och verkliga berättelser från delar av ledarkåren. Budskapet är att vi alla kan påverka och behöver jobba med dessa frågor för att attrahera kommande generationer, få en hållbar affär som också är flexibel, skapa glädje på arbetsplatsen och skapa en delaktig kultur.

Praktisk information

Du kommer att få instruktioner om hur du ansluter till mötet ett par timmar innan mötet sätter igång. Informationen mejlas ut till den adress du anger i din bokning. Du behöver ha uppkoppling till internet, kamera och mikrofon, resten ordnar vi med.

Dela
twitter facebook linkedin