Aktuell information med anledning av Covid -19

Med anledning av viruset Covid-19 (Coronavirus) är det viktigt att vi alla hjälps åt att vidta åtgärder för att inte bidra till att föra smittan vidare. ASSAR Industrial Innovation Arena tar del av händelseutvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Tills vidare gäller att du som blivit sjuk  i Covid-19 (Coronaviruset), har utsatts för smitta eller har nära anhörig som blivit sjuk i Covid-19 (Coronaviruset) inte ska delta på event och träffar anordnade av ASSAR Industrial Innovation Arena.  Detsamma gäller om du har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Då ska du stanna hemma och kontakta vården via 1177 Vårdguiden.

En effekt av den senaste tidens utveckling är att vi flyttar fram en del av våra aktiviteter eller att vi kommer att erbjuda webbaserade lösningar. Förändringar/ombokningar av aktiviteter och event kommer att ske löpande. I våra lokaler finns uppmaningar och allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Tack för att du hjälper till att hålla nere riskerna!

In English

At the moment we ask you who is ill in Covid-19 (the Corona virus) or have been exposed to Covid-19 to not attend any events or other gatherings arranged by ASSAR. The same goes for you who experience symptoms of illness, please stay at home and contact your health care provider.
Thank you for contributing to minimize the risks!


Aktuell information för företag med anledning av Covid-19


Aktuella insatser från våra samverkanspartners

Har du frågor av allmän karaktär om viruset, så kan du ringa 113 13. Telefonen är öppen dygnet runt.

Här finns mer information gällande Covid-19:

Har du frågor av allmän karaktär om viruset, så kan du ringa 113 13. Telefonen är öppen dygnet runt.

Så undviker du smittspridning

Här följer några enkla och generella tips på vad du kan göra själv för att undvika smittspridning:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, gärna i 30 sekunder.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Stanna hemma om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Använd pappersnäsdukar när du behöver snyta dig. Släng dem sedan genast.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Om du blir sjuk

De allra flesta som blir sjuka i Covid-19 behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.
Dela nyheten
twitter facebook linkedin