Aktuell information med anledning av Covid-19

ASSAR Industrial Innovation Arena följer de riktlinjer och åtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten när det gäller evenemang och sammankomster.

Digitala eller begränsade aktiviteter

Event och aktiviteter genomförs i första hand digitalt. De fysiska event, möten och aktiviteter som genomförs i ASSAR sker alltid med restriktioner. Vid fysiska event och möten hålls en begränsning till 35 deltagare för att säkerställa att avstånd upprättas och att maxantalet i miljön aldrig överstiger 50 personer. Deltagare på fysiska event ges information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till evenemanget.

ASSAR har en noggrann eventplanering rörande fysiska aktiviteter i miljön för att minska antalet samtida aktiviteter och därmed möjliga samlingar eller köbildningar. Arenan följer de riktlinjer och åtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten för arrangörer av evenemang och sammankomster.

Riskanalys och åtgärdsplan

Vid större aktiviteter genomförs en fullständig riskanalys med tillhörande åtgärdsplan kopplat till det unika arrangemanget för att säkerställa ett säkert arrangemang för alla involverade. ASSAR följer städrutiner anpassade för situationen och som utökas vid behov och större aktiviteter. Handsprit finns att tillgå både i och utanför lokalen på flera ställen och det finns informationsaffischer uppsatta om allmänna hygienråd.

Aktuell information för företag med anledning av Covid-19
IDC West Sweden AB har samlat aktuella insatser, information och länkar som är relevanta för den tillverkande industrin i Skaraborg. Kika gärna in och ta del av den. Där hittar du information om finanseringsstöd, stöd om att ställa om i personalfrågor, kompetensutveckling samt behov och möjligheter hos företag i Skaraborg.

Så undviker du smittspridning

Dela nyheten
twitter facebook linkedin